Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Novinky na FF UPJŠ v Košiciaciach
Miniaplikace
Novinky na UPJŠ v Košiciaciach
Miniaplikace


Čestný titul Doctor honoris causa udelený pani profesorke Gbúrovej

Vedúcej Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň garantke odboru politológia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pani prof. PhDr. Marcele Gbúrovej, CSc., bol dňa 15. novembra 2016 rozšíreným vedením Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na základe návrhu Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave udelený čestný titul Doctor honoris causa.


Fotografie zo VI. ročníka Košických politologických dialógov

Boli doplnené fotografie zo VI. ročníka Košických politologických dialógov, ktoré sa v novozrekonštruovaných priestoroch uskutočnili v dňoch 24. a 25. novembra 2016. Témou tohto ročníka bolo Kríza parlametarizmu? Kam kráčaš demokracia.


Deň EÚ v meste Spišská Nová Ves

Dňa 09. septembra 2016 sa Mgr. Alexander Onufrák, PhD. zúčastnil podujatia s názvom „Deň EÚ v meste Spišská Nová Ves“, ktoré organizačne pripravilo Informačné centrum EUROPE DIRECT Spišská Nová Ves.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi 100 najlepších univerzít

UPJŠ v Košiciach sa zapojila do celosvetového hodnotenia univerzít prostredníctvom Worldwide Professional University Rankings RankPro 2015/2016. V rámci RankPro 2015/2016 hodnotenia univerzít sa UPJŠ v Košiciach zaradila medzi top 500 svetových univerzít a umiestnila sa na celkovej 77 pozícii. V hodnotení európskych univerzít sa UPJŠ v Košiciach umiestnila na 35. mieste a v hodnotení slovenských univerzít získala 1. miesto.

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
pri príležitosti

SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA
AKADEMICKÉHO ROKA 2016/2017

u d e ľ u j e
REKTORSKÉ VOĽNO
študentom UPJŠ v Košiciach

dňa 19. septembra 2016 od 7.00 do 13.00 hod.

V uvedenom termíne sa nekoná výučba.

Vážená akademická obec Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

19. septembra 2016 bude slávnostne otvorený akademický rok 2016/2017. 1. januára 2007 bola založená Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Akademický rok 2016/2017 bude pre učiteľky/ov a študentky/ov našej fakulty mimoriadne významný, bude rokom vedeckovýskumných, odborných a spoločenských podujatí pripravovaných pri príležitosti nášho „okrúhleho“ výročia.

Prvou dôležitou udalosťou bude otvorenie našej novozrekonštruovanej budovy Platón, areál fakulty Moyzesova ulica 9, 19. septembra 2016 o 14.00 hod. Srdečne Vás pozývam a teším sa na to, že svojou účasťou podporíte túto slávnostnú udalosť našej fakulty.

Pri tejto príležitosti udeľujem študentom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na deň 19. septembra 2016 v čase od 13.00 do 15.00 dekanské voľno.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu