Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

1. ročník Študentskej vedeckej konferencie

KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

a

OBČIANSKE ZDRUŽENIE RES PUBLICA

si dovoľujú pozvať študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia

na

1. ročník
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

na tému

AKTUÁLNE OTÁZKY DOMÁCEJ A ZAHRANIČNEJ POLITIKY

Konferencia sa uskutoční v dňoch 26. - 27. 5. 2011 v priestoroch Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach.


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:


 • Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom zaslania vyplneného elektronického formulára ( Záväzná prihláška) na e-mailovú adresu gestok@gmail.com.
 • Prihlášky účastníkov sa prijímajú do 20. 5. 2011.
 • Výstupom z konferencie bude zborník v elektronickej podobe, v prípade podpory sponzorov aj v printovej podobe. Podmienkou publikovania je podpísanie súhlasu s uverejnením.
 • Termín odovzdania príspevku je v deň konania konferencie, t. z. 26.5.2011 pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa a 27.5.2011 pre doktorandský stupeň štúdia. Príspevky zaslané po stanovenom termíne nebudú uverejnené.
 • Príspevok je potrebné zaslať na adresu gestok@gmail.com v elektronickej forme (vo formáte doc) a podľa zásad stanovených organizačným týmom ( Zásady pre publikujúcich).
 • Rozsah príspevku musí byť dodržaný v rozmedzí 10 – 15 strán.
 • V prípade nedodržania zásad pre publikovanie Vám bude príspevok vrátený na prepracovanie.
 • Konferenčný poplatok pre záujemcov mimo UPJŠ v Košiciach je 20€.
 • Študenti UPJŠ konferenčný poplatok neplatia.
 • V prípade záujmu o ubytovanie je možné ho zabezpečiť v priestoroch internátov UPJŠ. Ubytovanie si hradí každý účastník z vlastných zdrojov.
 • Ďalšie informácie získate na webovej stránke Katedry politológie FF UPJŠ http://kpo.ff.upjs.sk/ alebo na kontaktnej e-mailovej adrese gestok@gmail.com, bzdilova.renata@gmail.com.


Pozvánka vo formáte (pdf)

Záväzná prihláška (doc)
Zásady pre publikujúcich (pdf)

Program konferencie
Pogram konferencie vo formáte pdf.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu