Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

20 rokov vývoja samosprávy

Friedrich Ebert Stiftung e.V.,
zastúpenie v Slovenskej republike

v spolupráci so

Združením miest a obcí Slovenska

a

Katedrou politológie FF UPJŠ v Košiciach

organizujú konferenciu

„20 ROKOV VÝVOJA SAMOSPRÁVY: ĎALŠIE
VÝZVY A ICH RIEŠENIA“

7. – 8. október 2010, Košice

Konferencia mapuje vývoj samosprávy v politickom, ekonomickom a
občianskom rozmere a koná sa
pod záštitou

predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu

Konferencia sa koná v dňoch
7. októbra (štvrtok) v čase od 14,00 - 17,00 hod. a
8. októbra (piatok) v čase od 9,00 - 16. 30 hod. v priestoroch Úradu Košického
samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach.

Pozvánka

Program konferencie


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu