Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

2. ročník Študentskej vedeckej konferencie

KATEDRA POLITOLÓGIE FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

a

OBČIANSKE ZDRUŽENIE RES PUBLICA

si dovoľujú pozvať študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia

na

2. ročník
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

na tému

DEMOKRACIA
Stav – Kontexty – Perspektívy

Konferencia sa uskutoční 17. mája 2013 v priestoroch Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
• Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom zaslania vyplneného elektronického formulára (Záväzná prihláška) na e-mailovú adresu studentskakonferencia@gmail.com
• Prihlášky účastníkov sa prijímajú do 30. apríla 2013
• Výstupom z konferencie bude zborník v elektronickej podobe, v prípade podpory sponzorov aj v printovej podobe. Podmienkou publikovania je podpísanie súhlasu s uverejnením.
• Termín odovzdania príspevku je v deň konania konferencie, t. z. 17. mája 2013. Príspevky zaslané po stanovenom termíne nebudú uverejnené.
• Príspevok je potrebné zaslať na adresu studentskakonferencia@gmail.com v elektronickej forme (vo formáte doc) a podľa zásad stanovených organizačným týmom ( Zásady pre publikujúcich).
• Rozsah príspevku musí byť dodržaný v rozmedzí 10 – 15 strán.
• V prípade nedodržania zásad pre publikovanie Vám bude príspevok vrátený na prepracovanie.
• Konferenčný poplatok pre záujemcov mimo UPJŠ v Košiciach je 20€.
• Študenti UPJŠ konferenčný poplatok neplatia.
• V prípade záujmu o ubytovanie je možné ho zabezpečiť v priestoroch internátov UPJŠ. Ubytovanie si hradí každý účastník z vlastných zdrojov.
• Ďalšie informácie získate na webovej stránke Katedry politológie FF UPJŠ http://kpo.ff.upjs.sk/ alebo na kontaktnej e-mailovej adrese majka.hrehova@gmail.com, miroslavdenci@gmail.com, korpas2@gmail.com.


Program konfrencie

Pozvánka (doc)
Prihláška (doc)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu