Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

2% z dane za rok 2016

POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2 % PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ POŽIADALI SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZAPLATENÝCH PREDDAVKOV
NA DAŇ Z PRÍJMOV

1. Do 15. 02. 2017 je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
2. Zároveň je potrebné požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (Príloha č. 1).
3. Z Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti si viete zistiť dátum zaplatenia dane a výpočet 2 % dane.
4. Vyberiete si prijímateľa 2 % dane, ktorým je:
Názov: Res Publica
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42243459
So sídlom: Šrobárova 2, 040 59 Košice – Staré Mesto
5. Pozorne si prečítate Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (Príloha č. 2) a vyplňte v ňom údaje o daňovníkovi (osoba, ktorá poukazuje 2 % zo svojej zaplatenej dane) i údaje o prijímateľovi (Res Publica).
6. Oba formuláre (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) je potrebné doručiť najneskôr do 30. 04. 2017 na Daňový úrad podľa miesta bydliska osoby, ktorá 2 % z dane poukazuje.
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli 2 % z Vašej dane v prospech Občianskeho združenia RES PUBLICA.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa skontaktujte či už osobne, alebo emailom s Mgr. Alexandrom Onufrákom, PhD. ( alexonufrak@gmail.com).

Ďakujeme

2 % pre OZ RES PUBLICA (pdf)
Priloha 1 - Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017 (doc)
Priloha 2 - Vyhlasenie2016-2017_edit (pdf)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu