Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

5. ročník Študentskej vedeckej konferencie

Katedra politológie Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a
OZ Res Publica

si dovoľujú pozvať študentov bakalárskeho, magisterského, doktorandského stupňa štúdia a mladých vedeckých pracovníkov
na

Vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov
organizovanú v rámci V. ročníka Košických politologických dialógov

na tému

Výzvy a riziká spoločnosti v 21. storočí

• Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom zaslania vyplneného elektronického formulára (Záväzná prihláška) na e-mailovú adresu studentskakonferencia@gmail.com.
• Prihlášky účastníkov sa prijímajú do 30. apríla 2016.
• Výstupom z konferencie bude zborník v elektronickej podobe. Podmienkou publikovania je podpísanie súhlasu s uverejnením.
• Termín odovzdania príspevku je 20. máj 2016. Príspevky zaslané po stanovenom termíne nebudú uverejnené.
• Príspevok je potrebné zaslať na adresu studentskakonferencia@gmail.com v elektronickej forme (vo formáte .doc alebo .docx) a podľa zásad stanovených organizačným tímom (Zásady pre publikujúcich).
• Rozsah príspevku musí byť maximálne 15 strán (vrátane zoznamu literatúry).
• V prípade nedodržania zásad pre publikovanie Vám bude príspevok vrátený na prepracovanie.
• Konferenčný poplatok pre záujemcov mimo UPJŠ v Košiciach je 20€.
• Konferenčný poplatok zahŕňa publikovanie príspevku v elektronickom zborníku a občerstvenie počas trvania konferencie.
• Zaplatiť ho je potrebné do 9. mája 2016 prevodom na číslo účtu (IBAN) SK47 0200 00000029 3200 3454. Do poznámky pre prijímateľa uveďte, prosím, svoje meno, priezvisko a inštitúciu, na ktorej pôsobíte.
• Študenti UPJŠ konferenčný poplatok neplatia.
• V prípade záujmu o ubytovanie je možné ho zabezpečiť v priestoroch internátov UPJŠ. Ubytovanie si hradí každý účastník z vlastných zdrojov.
• Ďalšie informácie získate na internetovej stránke Katedry politológie FF UPJŠ alebo na kontaktnej e-mailovej adrese studentskakonferencia@gmail.com.

Konferencia je pripravená ako súčasť riešenia projektu VVGS-2014-214 Volebný cenzus v 21. storočí.
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu