Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Staršie oznamy: 2013/2014


Na stránke časopisu
Sociálne a politické analýzy, ktorý vydáva Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach, je k dispozícii nové číslo časopisu (č. 2/2013).

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
u d e ľ u j e
študentom a učiteľom Filozofickej fakulty

DEKANSKÉ VOĽNO
na 17. apríla 2014V Košiciach 8. 4. 2014 prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., v.r.
dekan

Prijímacie konanie 2014/15
Podrobné informácie o prijímacom konaní na Katedru politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na všetky tri stupne štúdia.

Témy bakalárskych a diplomových prác 2013/2014
Sú dostupné témy bakalárskych a diplomových prác na nasledujúci školský rok. Nájdete ich v sekcii " Oznamy" alebo priamo tu.

Doplňujúci zápis na LS
na FF UPJŠ trvá
od 27. 1. 2014 do 7. 2. 2014
(Po tomto termíne pridávanie predmetov a prihlasovanie
na rozvrh hodín nebude možné).


Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, portál EurActiv.sk a Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár

Občan a jeho možnosti v EÚ

ktorý sa uskutoční v pondelok 14. októbra od 15:00 do 16:30 v Košiciach

Kapacita seminára je limitovaná - registrujte prosím Vašu účasť čo najskôr!

Pozor zmena!!!
Katedra politológie FF UPJŠ sa k začiatku zimného semestra 2013/2014 presťahovala do budovy FF UPJŠ na
Petzvalovej ulici č. 4. Všetky učebne a kancelárie vyučujúcich nájdete na tejto novej adrese. Výučba tak bude prebiehať v budove na spomínanej adrese podľa rozvrhu. Podrobnejší zasadací poriadok vyučujúcich nájdete v rubrike Oznamy alebo tu.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu