Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Darujte 2% z dane za rok 2014 OZ Res Publica

Darujte 2% z dane Občianskemu združeniu Res Publica


POSTUP KROKOV NAPOUKÁZANIE 2 % PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ POŽIADALI SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZAPLATENÝCH PREDDAVKOV

NA DAŇ Z PRÍJMOV

1. Do 15.02.2015 je potrebné požiadaťsvojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
2. Zároveň je potrebné požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
3. Z Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti si viete zistiť dátum zaplatenia dane a výpočet 2% dane.
4. Vyberiete si prijímateľa 2% dane, ktorým je:

Názov: Res Publica
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42243459
Sosídlom: Šrobárova 2, 040 59 Košice-Staré Mesto

5. Pozorne si prečítate Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej danez príjmov fyzickej osoby a vyplňte v ňom údaje o daňovníkovi (osoba, ktorá poukazuje 2% zo svojej zaplatenej dane) i údaje o prijímateľovi (Res Publica).
6. Oba formuláre ( Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) je potrebné doručiť najneskôr do 30. 04.2015 na Daňový úrad podľa miesta bydliska osoby, ktorá 2% z dane poukazuje.
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli 2% z Vašej dane v prospech Občianskeho združenia RES PUBLICA.

V prípadeakýchkoľvek ďalších otázok sa kontaktujte, či už osobnealebo emailom ( alexonufrak@gmail.com) u Mgr. Alexandra Onufráka, PhD.

Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (doc)
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej danez príjmov fyzickej osoby (PDF)
Postup (docx)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu