Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi

Dňa 09. septembra 2016 sa Mgr. Alexander Onufrák, PhD. zúčastnil podujatia s názvom „Deň EÚ v meste Spišská Nová Ves“, ktoré organizačne pripravilo Informačné centrum EUROPE DIRECT Spišská Nová Ves. Hlavným zámerom podujatia bolo oboznámiť študentov 2. a 3 ročníkov stredných škôl pôsobiacich v meste Spišská Nová Ves o činnosti a poslaní európskych inštitúcií, a rovnako tak i o aktuálnom spoločensko-politickom dianí v rámci Európskej únie i za jej hranicami.
Zástupca Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach - Mgr. Alexander Onufrák, PhD., vo svojej prednáške prítomných informoval o otázkach migračnej a azylovej politiky v kontexte európskej integrácie. Záver podujatia, ako už býva na takýchto podujatiach zvykom, patril otázkam z publika.

Autor: Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
Foto: Pavol Furik

Celá obrazovkaZpäťPlayĎalší

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu