Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Deň otvorených dverí na FF UPJŠ v Košiciach

Dekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
si Vás dovoľuje pozvať

na
Deň otvorených dverí

dňa 13. 2. 2015

v areáli na
Moyzesovej 9 a ul. Kostlivého v Košiciach,
v novozrekonštruovaných objektoch našej fakulty Aristoteles a Sokrates

o 9.00 hod.

Program:
9.00 hod. Spoločné predstavenie možností štúdia na UPJŠ FF
v posluchárni AS2P1 v budove Sokrates (Moyzesova 9)

9.30 hod. Predstavenie študijných programov jednotlivými katedrami:

Aristoteles:

AA1L1 Katedra pedagogiky
AA1S5 Katedra romanistiky a klasickej filológie
AA1S4 Katedra aplikovanej etiky
AA1P2 Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
AA0S1 Katedra histórie
AA0S2 Katedra politológie
AA2S7 Katedra germanistiky
AA2S6 Katedra filozofie a dejín filozofie
AA0S3 Centrum jazykovej prípravy

Sokrates:
AS2P1 Katedra psychológie
AS2P3 Katedra sociálnej prace
AS3S3 Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
AS2S1 študijné programy – Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku,
Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku,
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku*
Aula Kostlivého
AK0A7 Katedra anglistiky a amerikanistiky

Kontakt: Ing. Jana Quitková – vedúca študijného odd. FF UPJŠ v Košiciach (055 2347120)

Plagát (pdf)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu