Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Doplňujúci zápis

Doplňujúci zápis
na FF UPJŠ trvá
od 7.2.2011 do 14.2.2011
(Po tomto termíne pridávanie predmetov, škrtanie predmetov a prihlasovanie na rozvrh hodín na študijnom oddelení nebude možné.)

Vrámci doplňujúceho zápisu:

a) je možné zapísať si v AIS do zápisného listu na ak. rok 2010/2011 ďalšie predmety, ktorých výučba sa realizuje v LS a dovoľujú to kapacitné možnosti.

b) je možno v opodstatnených prípadoch požiadať študijné oddelenie o škrtnutie predmetov v LS (v prípade nesplnenia prerekvizity predmetu z letného semestra je študent povinný predmet dať vyškrtnúť zo zápisneho listu).

c) je nutné prihlásiť sa na rozvrh predmetov v LS, na ktoré sa študent doteraz neprihlásil.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu