Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

ERASMUS výberové konanie

ERAZMUS VÝBEROVÉ KONANIE
pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia

ACADEMIA RERUM CIVILIUM
VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o.


ponúka možnosť semestrálneho študijného pobytu v bakalárskom študijnom programe politológia
viac sa o tejto vysokej škole dozviete na
http://www.vspsv.cz/

výberové konanie sa uskutoční
2. marca 2011 o 12:30 v kancelárii 4-17, Trieda SNP 1, Košice

do
1. marca 2011 doručte motivačný list a curriculum vitae na e-mailovú adresu:
bzdilova.renata@gmail.com


ERAZMUS výverové konanie (pdf)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu