Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

I. ročník Košických politologických dialógov

Katedra politológie
Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Friedrich Ebert Stiftung e.V.,
zastúpenie v Slovenskej republike

Občianske združenie Res Publica

Vás pozývajú

na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

SLOBODA – ROVNOSŤ - PORIADOK
KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA

v rámci

I. ročníka Košických politologických dialógov

Konferencia sa koná pod záštitou

rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.

a

primátora mesta Košice
MUDr. Richarda Rašiho, MPH


Košice, 3. – 4. november 2011


Konferencia sa bude konať v Historickej sále Rektorátu UPJŠ v Košiciach, ul. Šrobárova 2, 041 80 Košice.

Rokovacími jazykmi sú slovenčina a čeština.

Dĺžka vystúpenia je časovo ohraničená na 10 minút. Po každom panely bude nasledovať krátka diskusia.

Účastnícky poplatok vo výške 40 € (študenti 20 €) bude možné uhradiť v hotovosti priamo na mieste počas konania konferencie.

Príspevky budú publikované v slovenskom a anglickom jazyku a preto je potrebné, aby ste ich zaslali v oboch jazykoch prostredníctvom elektronickej pošty na email konf.upjs@gmail.com do 31. 12. 2011.

Propozície formálnej úpravy príspevku Vám budú oznámené počas konferencie.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizačný tím konferencie na adrese konf.upjs@gmail.com.


Organizačný výbor:
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
PhDr. Zlatica Buocová, CSc.
PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
PhDr. Richard Geffert, PhD.
PhDr. Jana Šutajová, PhD.
PhDr. Michal Kaliňák
Mgr. Renáta Bzdilová
Mgr. Gabriel Eštok
Mgr. Alexander Onufrák
Miestom konania konferencie je budova Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, Košice
Peši: Cesta peši z autobusovej a železničnej stanice k budove rektorátu UPJŠ trvá približne 10 – 15 minút a na mape Košíc je vyznačená žltou farbou.
Priebeh cesty je nasledujúci: Staničné námestie (stanica ŽSR a SAD) – Mestský park – ul. Mlynská (Jakabov palác) – ul. Hlavná (Urbanova veža a Dom Sv. Alžbety) – ul. Alžbetina – ul. Šrobárova (rektorát UPJŠ).

MHD: V prípade, ak sa rozhodnete využiť služby Dopravného podniku mesta Košíc, zo Staničného námestia je potrebné použiť električku č. 2 (smer Havlíčkova). Cesta električkou trvá približné 7 minút. Na štvrtej zastávke v poradí - Krajský súd je potrebné vystúpiť a prejsť asi 200 m po ulici Kuzmányho a následne zabočiť doprava – ul. Šrobárova (rektorát UPJŠ). Cena 30 minútového cestovného lístka je 0,55 €. Cestovný lístok je si možné zakúpiť i prostredníctvom prázdnej SMS správy na číslo 1166.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu