Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

II. ročník Košických politologických dialógov

Katedra politológie
Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

a

Ústav politických vied
Slovenskej akadémie vied

a

Občianske združenie Res Publica

Vás pozývajú

na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou


VOĽBY 2012
KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA

v rámci

II. ročníka Košických politologických dialógov

Konferencia sa koná pod záštitou

rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.

v Historickej sále Rektorátu UPJŠ v Košiciach

Košice, 15. – 16. november 2012

______________________________________________________
Program konferencie:

15. november 2012 (štvrtok)

Otvorenie konferencie
9:00 – 9:45

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. (Rektor UPJŠ v Košiciach)
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. (Dekan FF UPJŠ v Košiciach)
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Vedúca Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach)

1. panel
9:45 – 10:35

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.: Smer-SD - šanca na politickú dlhovekosť
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.: Demokracie na prodej?
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.: Ústavný princíp slobodnej súťaže politických síl a voľby do orgánov obce
PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.: Je po voľbách, zvyknite si (Kam kráčaš demokracia)

2. panel
10:50 – 11:30

doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.: Železný zákon krajských volieb v ČR?
doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.: Predvolebné analýzy
PhDr. Vladimír Dančišin, PhD.: Možnosti využitia biproporčných metód vo voľbách do NR SR
Mgr. Ján Sleziak: (Ne)záujem o demokraciu - výsledok volebného systému

3. panel
11:45 – 12:25

doc.PhDr..Mária Adamcová PhD.: Zmeny v oblasti vládnutia
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.: Smerovanie konzervativizmu
doc. PhDr. Martin Klus, PhD.: Demokracia v kontexte vývoja volebného a politického systému Slovenskej republiky
PhDr. Zuzana Polačková, CSc.: Populizmus v SR

Obed
12:30 – 13:15

4. panel
13:15 – 14:05


prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.: Štiepne línie a kľúčové témy parlamentných volieb na Slovensku
doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.: Stranícko-politický systém na Slovensku a perspektívy upevňovania demokracie
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.: Čierna labuť neurčitosti
PhDr. Zuzana Kulašiková.PhD.: Hľadáme v demokracii a vo voľbách spravodlivý prístup, či moc?

5. panel
14:20 – 15:10


Mgr. Juraj Marušiak PhD.: Zahraničnopolitická dimenzia volieb do NR SR - Proces budovania konsenzu
PhDr. Marcela Slobodnikova: Dvadsať rokov vývoja slovenského a slovinského straníckeho systému v komparatívnej perspektíve
David Reichardt, PhD.: The 2012 American Elections
Mgr. Erik Leško: Tragické peripetie a opakujúca tvorba umožňujúcich podmienok: K rozuzleniu holandských volieb

6. panel
15:25 – 16:15


doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.: Elektronické médiá ako manuál: sociokultúrne konzekvencie
PhDr. Jakub Feranec: Volebná kampaň 2012 z pohľadu politického marketingu
PhDr. Ondrej Lysina: Moc médií a ich vplyv na politiku a voliča vo voľbách
PhDr. Roland Kyška: Transformácia mediálneho prostredia a jej vplyv na politický priestor

7. panel
16:30 – 17:20


PhDr. Richard Geffert, PhD.: Križovatky, krížne cesty, alebo krížová cesta demokracie? Kam a po akej ceste kráčaš demokracia?
JUDr. Otto Brixi:
Mgr. Renáta Bzdilová/Mgr. Peter Téglás: My, občania Slovenskej republiky
Mgr. Alexander Onufrák: (Samo)deštrukcia pravice

Spoločenský večer
19:00 – 24:00

16. november 2012 (piatok)

1. panel
9:30 – 10:30


doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.: Korelácie prisťahovalectva a liberálnej demokracie v Európe
Mgr. Petra Hirtlová, PhD.: Prvá priama voľba prezidenta ČR
PhDr. Vladimír Srb, PhD.: Vliv represívních složek státní moci na kvalitu demokracie v ČR
PhDr. Boris Starovič, M.A.: Voľby 2012 vo Francúzskej republike

2. panel
10:45 – 11:45


doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD.: K problému demokracie prírody na margo volebných (ne)úspechov „zelených“
PhDr. Peter Horváth, PhD./Mgr. Martin Švikruha: Prezident ako aktér volieb 2012
JUDr. Jana Feciľaková: Ústavnosť a zákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2012
Mgr. Milan Kočan: Demokracia, Európska únia a Slovenská republika

Obed
12:15 – 13:00

Záver konferencie
______________________________________________________

Program konferencie (pdf)
Pozvánka (pdf)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu