Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Novinky na FF UPJŠ v Košiciaciach
Miniaplikace

Slávnostná akadémia „Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), prvý predseda Slovenskej národnej rady“

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana sa v Historickej budove NR SR uskutoční slávnostná akadémia „Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), prvý predseda Slovenskej národnej rady“, na ktorej bude mať úvodný príspevok vedúca KPo FF UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. prof. Marcela Gbúrová, CSc. Naša katedra je zároveň spoluorganizátorom tohto podujatia.
Pozvánka
Program


Novinky na UPJŠ v Košiciaciach
Miniaplikace

Migrácia v Európe

V pondelok 27. marca 2017 sa pre žiakov 1. a 3. ročníka Súkromnej obchodnej akadémie v Prešove konala prednáška na tému „Migrácia v Európe“. Zástupca Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach a člen OZ Res Publica Mgr. Alexander Onufrák, PhD. vo svojej prednáške študentov informoval o príčinách a dôsledkoch minulých i súčasných migračných trendov. Nemalá pozornosť sa venovala i migrácii v kontexte integračných procesov. V tejto súvislosti študentov najviac zaujali témy o slobodnom pohybe a pohybe na území členských štátov EÚ, Schengenskom priestore či výhodách, ktoré plynú z občianstva EÚ.


Čestný titul Doctor honoris causa udelený pani profesorke Gbúrovej

Vedúcej Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň garantke odboru politológia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pani prof. PhDr. Marcele Gbúrovej, CSc., bol dňa 15. novembra 2016 rozšíreným vedením Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na základe návrhu Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave udelený čestný titul Doctor honoris causa.


Fotografie zo VI. ročníka Košických politologických dialógov

Boli doplnené fotografie zo VI. ročníka Košických politologických dialógov, ktoré sa v novozrekonštruovaných priestoroch uskutočnili v dňoch 24. a 25. novembra 2016. Témou tohto ročníka bolo Kríza parlametarizmu? Kam kráčaš demokracia.


Deň EÚ v meste Spišská Nová Ves

Dňa 09. septembra 2016 sa Mgr. Alexander Onufrák, PhD. zúčastnil podujatia s názvom „Deň EÚ v meste Spišská Nová Ves“, ktoré organizačne pripravilo Informačné centrum EUROPE DIRECT Spišská Nová Ves.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi 100 najlepších univerzít

UPJŠ v Košiciach sa zapojila do celosvetového hodnotenia univerzít prostredníctvom Worldwide Professional University Rankings RankPro 2015/2016. V rámci RankPro 2015/2016 hodnotenia univerzít sa UPJŠ v Košiciach zaradila medzi top 500 svetových univerzít a umiestnila sa na celkovej 77 pozícii. V hodnotení európskych univerzít sa UPJŠ v Košiciach umiestnila na 35. mieste a v hodnotení slovenských univerzít získala 1. miesto.

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
pri príležitosti

SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA
AKADEMICKÉHO ROKA 2016/2017

u d e ľ u j e
REKTORSKÉ VOĽNO
študentom UPJŠ v Košiciach

dňa 19. septembra 2016 od 7.00 do 13.00 hod.

V uvedenom termíne sa nekoná výučba.

Vážená akademická obec Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

19. septembra 2016 bude slávnostne otvorený akademický rok 2016/2017. 1. januára 2007 bola založená Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Akademický rok 2016/2017 bude pre učiteľky/ov a študentky/ov našej fakulty mimoriadne významný, bude rokom vedeckovýskumných, odborných a spoločenských podujatí pripravovaných pri príležitosti nášho „okrúhleho“ výročia.

Prvou dôležitou udalosťou bude otvorenie našej novozrekonštruovanej budovy Platón, areál fakulty Moyzesova ulica 9, 19. septembra 2016 o 14.00 hod. Srdečne Vás pozývam a teším sa na to, že svojou účasťou podporíte túto slávnostnú udalosť našej fakulty.

Pri tejto príležitosti udeľujem študentom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na deň 19. septembra 2016 v čase od 13.00 do 15.00 dekanské voľno.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu