Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Informačný seminár o činnosti IOM - Medzinárodná organizácia pre migráciu

Katedra politológie FF UPJŠ
v spolupráci s

Medzinárodnou organizáciou pre migráciu

Vás srde
čne pozývajú na informačný seminár,
ktorý sa uskuto
č
dňa 9. novembra 2010 o 10:30 v miestnosti č. UTVZ1
(Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, 5. poschodie)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu