Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Kam kráčate Košice - predvolebná debata s kandidátmi na primátora mesta Košice

V rámci besedy bude kandidátom poskytnutý čas 15 minút (pri účasti všetkých kandidátov), ktorý je určený na predstavenie programu a zodpovedanie otázok moderátora. Následne bude priestor na otázky publika. Odpovedať na každú otázku môžu všetci kandidáti v čase 1 minúty.

Besedy sa môžu zúčastniť len študenti a zamestnanci univerzity po preukázaní sa ISIC alebo ITIC kartou UPJŠ.

Z kapacitných dôvodov sme nútení obmedziť počet členov z volebných tímov kandidátov, ktorí sa besedy zúčastnia na maximálne dvoch ľudí od každého kandidáta.

Keďže sa debata koná na akademickej pôde, kandidáti boli upozornení, aby sa vyvarovali predvolebnej kampani mimo stanoveného času v besede, a to v akejkoľvek forme.

Pozvaní kandidáti:
Alena Bašistová, doc. PhDr. Mgr., PhD.
Rudolf Bauer, RNDr., PhD.
Ján Dečo, Ing.
Jaroslav Džunko, RNDr. Ing.
Ivan Goňko, MUDr.
Jozef Holečko, Ing., MBA
Richard Raši, MUDr., MPH, PhD.
Boris Urbančík, Mgr.

Účasť na besede potvrdili:

Alena Bašistová, doc. PhDr. Mgr., PhD.
Rudolf Bauer, RNDr., PhD.
Jaroslav Džunko, RNDr. Ing.,
Ivan Goňko, MUDr.,
Jozef Holečko, Ing., MBA
Boris Urbančík, Mgr.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu