Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Katedra politológie FF UPJŠ v roku 2014

Katedra politológie FF UPJŠ pôsobí na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už 4. rok

ponúka všetky formy štúdia:

1. stupeň bakalárskeho štúdia
2. stupeň magisterského štúdia
3. stupeň doktorandského štúdia
habilitačné a inauguračné konanie

v roku 2014 na katedre pribudli:
2 docenti: doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD., doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
3 odborní asistenti: Mgr. Renáta Bzdilová, PhD., Mgr. Gabriel Eštok, PhD., Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
1 doktor – Mgr. Peter Téglás, PhD.
3 interní doktorandi: PhDr. Kristína Magdolenová, Mgr. Gabriela Szabariová, Mgr. Matúš Béreš

projekty (5):

1. VEGA č. 1/1116/12 Myslenie v politike, politika v myslení (Osobnosti politického
myslenia na Slovensku v 19. storočí – vybrané portréty). Doba riešenia: 2012 – 2015
2. VEGA č. 1/0675/12 Spravodlivosť distribúcií v podmienkach modernej demokracie –
filozofické, politologické a sociologické aspekty. Doba riešenia: 2012 – 2015
3. Európske štúdiá (Tvorba študijných programov v anglickom jazyku na FF UPJŠ) - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
4. RIFIV Tvorba a inovácia študijných programov na Filozofickej fakulte UPJŠ. Doba riešenia: 2013 – 2015
5. KEGA č. 017UPJŠ-4/2014 Antológia textov z medzinárodných vzťahov a geopolitiky (2014-2016)

spolupráca s vedeckými pracoviskami (4 pracoviská SR, 3 pracoviská ČR, 1 pracovisko Turecko, 1 pracovisko Poľsko, 1 pracovisko Maďarsko, 1 pracovisko Ukrajina):

Ústav politických vied SAV, Bratislava
Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o., Kolín, Česko
Masarykova univerzita, Brno, Česko
Metropolitní univerzita Praha, Česko
Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poľsko
Afyon Kocatepe University, Afyon, Turecko
University of Miskolc, Miskolc, Maďarsko
Vasil Stefanyk Precarpatian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

spolupráca s nevedeckými pracoviskami (4 pracoviská SR):
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Magistrát mesta Košice
Košický samosprávny kraj
Mestská časť Dargovských hrdinov (Furča), Košice

Erasmus (2 pracoviská Česko, 1 Turecko, 1 Poľsko, 1 Litva, pripravujeme Maďarsko)
Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o., Kolín, Česko
Metropolitní univerzita Praha, Česko
Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poľsko
Afyon Kocatepe University, Afyon, Turecko
Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva
za rok 2014 bolo vyslaných 5 študentov na Erasmus

spolupráca so Študentským rozhlasom Košice - ŠtuRKo

Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica zorganizovala za rok 2014 14 besied:

Poslanec NR SR: Béla Bugár
Primátor mesta Košice: Richard Raši
Kandidát na prezidenta: Milan Kňažko
Beseda s kandidátmi na primátora mesta Košice na tému: Kam kráčate Košice: Alena Bašistová, Rudolf Bauer, Jaroslav Džunko, Ivan Goňko, Jozef Holečko, Boris Urbančík
Karpatský rozvojový inštitút: Ladislav Hegyi
Generálny sekretár EDS: Miroslav Hajnoš
Prezentácia knihy Kolektívny portrét spojená s diskusiou s Pavlom Demešom
Koordinátorka akademických programov SAIA: Zuzana Kalináčová
Bývalý konzul v Maďarsku: Ladislav Tischler
IBOŠ/AOS: Ing. Juraj Beskid, PhD. a mjr. Ing. Milan Hanko
Centrum pre otvorenú politiku: Dušan Fischler, SFPA

Jeden svet v regiónoch 14: Festival dokumentárnych filmov
Premietanie filmov:
Obchodovanie s ľuďmi spojené s diskusiou s PhDr. Kristínou Magdolenovou
Divided spojené s diskusiou s autorkou Zuzanou Tokárovou

Konferencie organizované Katedrou politológie FF UPJŠ:
III. ročník Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov na tému Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky
IV. ročník Košických politologických dialógov na tému Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia. Spoluorganizátori konferencie:
Katedra občanské výchovy PdF MU Brno
Academia Rerum Civilium VŠPSV v Kolíne
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Múzeum židovskej kultúry, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Občianske združenie Res Publica

Ostatné aktivity:
Politologická exkurzia ´14 - Budapešť, Maďarsko - Exkurzia v Maďarskom parlamente a Dome teroru
Medzinárodný deň mieru 21.9.2014 v spolupráci s občianskym združením Humatrend, Outdoor Club a EKO ĽUDIA
IV. ročník Politologického ražniči
III. Politologický turnaj v bowlingu
V. ročník Politologického plesu
Redakčná rada časopisu Študentov FF UPJŠ Univerzál: Mgr. Mária Hrehová, Zuzana Nedoroščíková
Stáž RIFIV študentov Katedry politológie: Bc. Zuzana Berdáková, Bc. Gabriel Koscelanský, Bc. Mária Krajňaková, Bc. Petra Pohančaníková, Bc. Alena Salajová, Bc. Silvia Šimeková
Katedra politológie FF UPJŠ sa zapojila:
1. ročník celouniverzitného podujatia Jarná škola doktorandov UPJŠ: Mgr. Mária Hrehová
Jesenná škola práva 2014 Štát: demokratický, sociálny a právny v európskej integrácii: Mgr. Mária Hrehová, Mgr. Jakub Bardovič
European Youth Event 2014 Štrasburg: Mgr. Renáta Bzdilová, PhD., Mgr. Jakub Bardovič
European Academy of Diplomacy (Visegrad School of Political Science): Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.
World Forum for Democracy 2014 Štrasburg: Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.
Vzdelávací seminár EMN “Nútená migrácia - príčiny a možné riešenia” Bratislava: Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
Krajské kolo Olympiády ľudských práv 2014 na pôde Obchodnej akadémie Prešov: Mgr. Alexander Onufrák, PhD. - člen odbornej komisie
Celoslovenské stretnutie študentov politológie na pôde Fakulty politických vied a Medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici: Mgr. Mária Hrehová, Igor Melicher
Panelová diskusia na pôde NR SR k 20. výročiu Nežnej revolúcie: Zuzana Nedoroščíková, Ivana Jurušová, Benita Feketeová, Tatiana Harvilíková, Jakub Malachovský, Pavol Popovec
Univerzita bez hraníc - Politologický svet: Mgr. Renáta Bzdilová, PhD. - koordinátorka za FF UPJŠ, Mgr. Mária, Hrehová, Mgr. Jakub Bardovič

Voľby v roku 2014:
Doplňujúce voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
Mgr. Mária Hrehová – podpredsedníčka AS UPJŠ za študentskú časť

Voľby do Študentskej rady Vysokých škôl SR
Igor Melicher
Jakub Malachovský

Voľby do Akademického senátu FF UPJŠ
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Mgr. Gabriela Szabariová
Mgr. Matúš Béreš


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu