Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Knižnica

Súčasťou Katedry politológie je aj vlastná knižnica. Množstvo titulov sa v nej neustále zväčšuje. Výpožička titulov je možná v presne určenom čase u Mgr. Renáty Bzdilovej, Mgr. Gabriela Eštoka a Mgr. PetraTéglása.

KNIŽNÝ FOND KATEDRY POLITOLÓGIE FF UPJŠ V KOŠICIACH

KATEGÓRIA A - Slovensko

Číslo A

Autor/Zostavovateľ

Názov

Rok vydania

Miesto

1

Surmánek, Š., Gbúrová, M., Dudinská, I.

Politológia (vybrané kapitoly)

2003, 2006

Prešov

2

Krno, S.

Typológia politických strán

2006

Nitra

3

Gbúrová, M.

Dotyky s politikou

2002

Prešov

4

Gbúrová, M.

Na ceste k politike štandardu

2000

Prešov

5

Gbúrová, M.

Between the National and the Civil (Slovak Experience)

2004

Prešov

6

Dančišin, V.

O nedokonalosti volebných procedúr

2005

Prešov

7

Dubnička, I.

Mravy, šelmy a vegetariáni

2007

Nitra

8

Orosz, L., Mazák, J.

Obce a samosprávne kraje v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

2004

Košice

9

Kelo, J., Nižňanský, V., Mikloš, I.

Ekonomické podmienky fungovania samosprávy na Slovensku

1996

Bratislava

10

Školkay, A.

Komunikácia vlády: Štrukturálna a obsahová analýýza komunikácie vlády Slovenskej republiky

2003

Bratislava

11

Filip, S., Srb, V.

Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1993 - Svazek II. 1993-1998

2008

Kolín

12

Síkeľová, M.

Zahraničné a domáce finančné zdroje pre slovenské mimovlládne organizácie

2001

Bratislava

13

Bútora, M., Bútorová, Z.

Slovensko rok po: Cesty a križovatky nového štátu očami jeho obyvateľov

1994

Praha

14

Bútora, M., Hunčík, P.

Slovensko 1995: Súhrna správa o stave spoločnosti

1996

Bratislava

15

Bútora, M., Hunčík, P.

Slovensko 1997: Súhrna správa o stave spoločnosti

1998

Bratislava

16

Brezáni, P.

Yearbook of Foreign Policy of the Slovak Republic 2004

2005

Bratislava

17

Benč, V.

Building Bridges Between Slovakia and Kazakhstan

2010

Bratislava

18

Bátora, J., Hozlárová, Z.

Verejná diplomacia: Nový strategický nástroj MZV SR?

2010

Bratislava

19

Mojžita, M.

Kňažko/Demeš/Kňažko: Formovanie slovenskej diplomacie v rokoch 1990 až 1993

2004

Bratislava

20

Gbúrová, M.

Politika v jazyku, jazyk v politike

2009

Bratislava

21

Valach, J. (kol.)

Okradli nás

1997

Prešov

22

Plavčan, P.

Riadenie vysokého školstva v Slovenskej republike

2001

Bratislava

23

Klimov, G.

Červená inkvizícia

2004

Bratislava

24

 

Štátne symboly Slovenskej republiky

2004

Bratislava

25

Čič, M.

Demokracia nikdy nekončí

2002

Bratislava

26

Loś, R.

Politika zagraniczna Slowaczji

2007

Lodź

27

Geffert, R.

Etika vo verejnej správe

2010

Košice

28

 

Rovnaký prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu

2007

Budapest

29

Homišinová, M.

Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku

2006

Békešská Čaba

30

Štefančík, R.

Politické mládežnícke organizácie na Slovensku

2010

Bratislava

31

Gbúrová, M.

Medzi identitou a integritou

1996

Prešov

32

Šutajová, J., Ďurkovská, M.

Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti)

2007

Prešov

33

Šutajová, J., Ďurkovská, M.

Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika II)

2008

Prešov

34

Šutaj, Š.

Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989

2008

Prešov

35

Berčíková, Z., Berčík, P., Búšik, J.

Organizácia a výkon štátnej správy v Slovenskej republike

2008

Bratislava

36

Turčan, J.

Koncepcia modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike

2010

Bratislava

37

Balážová, E., Papcunová, V.

Manažment samospráv

2008

Nitra

38

Staroňová, K., Sičáková-Beblavá, E.

Verejná politika a miestna samospráva: štyri princípy spravovania

2006

Bratislava

39

Dienerová, K.

Komunikácia pre samosprávy

2007

Trnava

40

Papcunová, V., Balážová, E., Jarábková, J.

Cestovný ruch a samospráva

2007

Nitra

41

Papcunová, V., Balážová, E.

Majetok obcí

2006

Nitra

42

Čaplovič, D.

Osmičky v našich dejinách

1999

Bratislava

43

Čaplovič, D.

V spore s dejinami

1998

Bratislava

44

Bobák, J.

Maďarská otázka v Česko-Slovensku

1996

Bratislava

45

Gerbery, D.

Potrebujeme sociálny štát?

2011

Bratislava

46

Šujan, J.

Hlasistické články Milana R. Štefánika

1929

Praha

47

Pajdušáková, Ľ.

M. R. Štefánik - astronóm

1970

Bratislava

48

Schuster, R.

Ultimátum

1996

Košice

49

Laluha, I.

Dubček - Profily vzdoru

1991

Bratislava

50

Dzurinda M., Zeman M.

Rozhovory bez hraníc

2010

Český Tešín

51

Potančok, M.

Správy zo samosprávy

2010

Bratislava

52

Rada Európy

Verejná etika na miestnej úrovni (Súbor modelových iniciatív)

2006

Bratislava

53

Kravčík, M., Pokorný, J a kol.

Voda pre ozdravenie klímy- nová vodná paradigma

2007

žilina

54

Beblavý, M., Beblavá, E.

Inštitucionálne dilemy pri zabezpečení verejných služieb

2006

Bratislava

55

Čapková, S. a kol.

Štruktúra územnej samosprávy vo vybraných štátoch Európy

2001

Bratislava

56

Jos Verhulst, Arjen Nijeboer

Priama demokracia, fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda

2007

Brussel

57

Robert w. McChesney

Problém médií jak uvažovat o dnešních médiích

2009

Praha

58

Michal Eliáš

Slávni slováci

2010

Martin

59

Šutaj, Szarka

Regionálna a národná identita v maďarskej a sloenskej histórii 18.-20. storočia

2007

Prešov

60

Mlynský, J.

Politologie I. (Problémy předmětu a metody)

1968

Brno

61

Chalupa, V.

Základy politologie

1990

Brno

62

Šklaoud, J.

Úvod do politologie

1991

Brno

63

 

Voľba prezidenta SR (komentár zákona)

2009

Bratislava

64

Leška, D.

Formovanie politického systému na Slovensku po roku 1989

2011

Bratislava

65

Sáposová, Z.

Dejiny a kultúra, Multikulturalita a cezhraničná spolupráca mesta Košice a Miškovec

2011

Košice

66

 

Ateliér, neprofesionálni umelci a tvorivé skupiny úžitkového umenia

2011

Košice

67

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009, Pokyn na voľby do orgánov samosprávnych krajov a vzory volebných tlačív 2009, Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2009

2009

 

68

Rychlík, Jan

Češi a Slováci ve 20. století: Spolupráce a konflikty 1914-1992

2012

Jihlava

69

Letz, Róbert

Slovenské dejiny IV. 1914-1938

2010

Bratislava

70

Letz, Róbert

Slovenské dejiny V. 1938-1945

2012

Bratislava

71

Rupnik, Jacques

Příliš brzy unavená demokracie (Rozhovor s Karlem Hvížďalou)

2009

Praha

72

Syrný, Marek

Slovenskí demokrati '44-48: Kapitoly z dejín demokratickej strany na slovensku v rokoch 1944-1948

2010

Banská Bystrica

73

Grman

Ústavné základy Slovenskej republiky

1995

Bratislava

74

Čermák, Fiala, Houbal

Pozvání do Politologie

1994

Praha

75

Lisa, Rovná

Antologie světových československych politologu

1990

Praha

76

Orosz

Základy teórie štátu a práva

1997

Prešov

77

Bauer

Ideológie, hodnoty a politika

1991

Praha

78

kol. autorov

Slobodné a spravodlivé voľby

1998

Bratislava

79

Petranský

10 rokov ÚPN

2012

Bratislava

80

inf. Kancelária RE

Otázky a problémy výučby o holokauste

2001

Bratislava

81

 

Project on ethnic relations

1996

BratBratislavaislava

82

Benža, M.

Malý etnopolitický slovník

2005

Bratislava

83

Pekník

Martin Rázus: politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ

2008

Bratislava

84

Pekník

Ferdinand Juringa: ľudový smer Slovesnkej politiky

2009

Bratislava

85

kol. autorov

Hašomer hacair- dejiny hnutia

2001

Bratislava

86

NRSR

Rokovací poriadok NRSR

2000

Bratislava

87

NRSR

Vitajte v Parlamente

2001

Bratislava

88

Dančišin, V.

Metódy prerozdeľovania mandátov v pomernom volebnom systéme

2013

Prešov

89

Hroch, M.

Národy nejsou dílem náhody

2011

Praha

90

Gašparovič, I.

Myslím národne, cítim sociálne

2006

Martin

91

Mesežnikov, G. (eds.)

Slovensko volí: Európske a prezidentské voľby 2009

2009

Bratislava

92

Bútorová, Z. (eds.)

She and He in Slovakia: Gender and Age in the Period of Transition

2008

Bratislava

93

Bútora, M. (eds.)

Trends in Quality of Democracy: Slovakia 2009

2010

Bratislava

94

Bútora, M. (eds.)

Trends in Quality of Democracy: Slovakia 2010

2011

Bratislava

95

Bútora, M. (eds.)

Trends in Quality of Democracy: Slovakia 2011

2013

Bratislava

96

Ferko, M.

Pravé slovo v pravý čas

1997

Bratislava

97

Ferko, M. (eds.)

Starý národ - mladý štát

1994

Bratislava

98

Stanislav, J.

Kultúra starých Slovákov

1997

Bratislava

99

Podolák, P.

Národnostné menšiny v Slovenskej republike z hľadiska demokgrafického vývoja

1998

Martin

100

Fábry, V.

O Slovákoch a Maďaroch: 100 otázok a 99 odpovedí

1997

 

101

Nižňanský, V.

Decentralizácia na Slovensku: Bilancia nekonečného príbehu (1995-2005)

2005

Bratislava

102

Gbúrová, M. (eds.)

Demokracie?

2013

Brno

103

Ruttkay, F.

Slovenskí kolaboranti v službách maďarskej iredenti (1920-1938)

1998

 

104

Gašparovič, I.

Dôstojný život pre všetkých

2009

Martin

105

Deák, L.

Politický profil Jánosa Esterházyho

1995

Poprad

106

Fábry,V.

Je ohrozená identita maďarskej menšiny na Slovensku

1997

Bratislava

107

Cibulka, Ľ.

Vytvorenie samostatnej Slovenskej republiky po roku 1989 a činnosť jej ústavných orgánov

1997

Bratislava

108

Tkáč, M.

Slovenské banky v Uhorsku: Tak vznikala Hornouhorská banka Tatra

1997

Bratislava

109

Bobák, J.

Zápas Slovákov v Maďarsku za národnostné práva (1945-1948)

1997

Bratislava

110

Števčeková, D.

Po cestách dejín k zákonu o štátnom jazyku

1996

Bratislava

111

Ivanka, M.

Slováci a Maďari: Politicko-historická úvaha (1910)

1997

Bratislava

112

Vrteľ, L.

Na troch vŕškoch biely kríž: Rozprávanie o našom znaku

1990

Bratislava

113

Ruttkay, F.

Maďarská iredenta a Slovensko

1997

Bratislava

114

Deák, L.

Spravodlivosť pre Maďarsko! Maďarsko a politika maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1938-1939

1996

Bratislava

115

Deák, L.

Trianon: Ilúzie a skutočnosť

1995

Bratislava

116

Mésároš, J.

Uhorsko a spolužitie jeho národov

1996

Bratislava

117

Cibulka, Ľ.

Štátoprávne snahy Slovákov v rokoch 1918-1989

1998

Bratislava

118

Bobák, J.

Výmena obyvateľstva medzi Česko-Slovensko a Maďarskom (1947-1948)

1994

Poprad

119

Bobák, J.

Slováci v Maďarsko (1918-1945)

1998

Bratislava

120

Deák, L. (ed.)

Súčasníci o Trianone

1996

Bratislava

121

Čaplovič, D. (eds.)

Slovenskí vzdelanci: Viri Docti Slovaciae II

2000

Bratislava

122

Kňažko, M.; Štrasser, J.

Milan Kňažko: Nosím v sebe mnohé jazvy (Rozhovory s Jánom Štraserom)

2010

Bratislava

         

KATEGÓRIA B - Medzinárodná politika

Číslo B

Autor/Zostavovateľ

Názov

Rok vydania

Miesto

1

Ištok, R, Koziak, T.

Geopolitika, globalistika a medzinárodná politika (Vybrané kapitoly)

2009

Prešov

2

Ištok, R., Koziak, T., Hudeček, T., Mattová, I.

Geopolitika, globalistika a medzinárodná politika: Komentovaný výber textov

2010

Prešov

3

Ištok, R.

Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie

2006

Prešov

4

Koziak, T.

Federálna únia a britské projekty európskej integrácie do roku 1945

2003

Prešov

5

Krno, S.

Politický vývoj v štátoch Vyšehrádskej štvorky

2004

Nitra

6

Krno, S.

Štáty Višehrádskej štvorky po vstupe do Európskej únie

2006

Nitra

7

Hoffmanová, V.

Nové javy v medzinárodnej bezpečnosti: Zborník referátov

2004

Prešov

8

Ištok, R., Korba, M.

Fenomén bezpečnosti v medzinárodnom meradle

2004

Prešov

9

Waisová, Š.

Medzinároní organizace a režimi

2003

Praha

10

Dočkal, V., Fiala, P., Kaniok, P., Pitrová, M.

Česká politika v Euvropské unii: Evropský integračný proces a zájmy České republiky

2006

Brno

11

Lupták, Ľ., Hersi, A., Ondrejcsák, R., Tarasovič, V.

Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2006/ 2007

2006

Bratislava

12

Hirtlová, P., Liďák, J., Srb, V.

Medzinárodní migrace v Evropském kontextu

2008

Kolín

13

Domok, J.

Diplomat na štyroch kontinentoch

2007

Bratislava

14

Čáky, M.

Čína - cesty k premenám

2008

Trnava

15

Samson, I.

Začleňovanie krajín EZVO a Visegrádskej skupiny do Európskej únie

1995

Bratislava

16

Weidenfeld, W., Wessels, W.

Európa od A po Z: Sprievodca európskou integráciou

1996

Bratislava

17

Schwimmer, W.

Rada Európy: Sedem ciest budúcej činnosti

2001

Bratislava

18

Kohutiar, J.

Stručný slovník medzinárodnej bezpečnosti

1998

Bratislava

19

Slivková, E., Kohutiar, J.

Stručný slovník európskej integrácie

1996

Bratislava

20

Ross, A.

Future Citizens in Europe

2002

London

21

Sedlák, J.

Slovenské poľnohospodárstvo v Európskej únii

2003

Bratislava

22

Alner, J.

Európa pre Slovákov, Slovensko pére Európu

1999

Bratislava

23

Benža, M.

Status of Persons Belonging to Ethnic Minorities in the States of Europe

1998

Bratislava

24

 

Die Europaische Union als Verleger 1996/97

1996

Luxembourg

25

Ondrejcsak, R.

Experiences from Transatlantic integration And Securiy Sector Reform

2008

Bratislava

26

Walters, Blake

International Politics: World Economy

1994-1995

 

27

 

Assistance to the Commonwealth of Independent States

1992

Washington

28

Ross, A.

The Experience of Citizenship

2004

London

29

Ross, A.

A Europe of Many Cultures

2003

London

30

Gbúrová, M., Goňcová, M., Goněc, V., Lysý, J.

Evropská integrace: Budování nové Evropy?

2009

Brno

31

Mráz, S.

Zodpovednosť za porušenie práva pri ozbrojených konfliktoch

2007

Bratislava

32

 

Rada Európy: 800 miliónov Európanov

2006

Bratislava

33

 

Agenda 2000 - Posudok Komisie k žiadosti Slovenska o členstvo v EÚ

2000

 

34

Verhulst, J., Nijeboer, A.

Priama demokracia - fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda

2007

Brusel

35

 

Ako funguje Európska únia - Vaša príručka o inštitúciách EÚ

2006

Brusel

36

 

How the European Union works - Your guide to the EU institutions

2005

Brusel

37

 

Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých - Spravodlivosť a vnútorné záležitosti v Európskej únii

2005

Brusel

38

 

Freedom, security and justice for all - Justice and home affairs in the European Union

2004

Brusel

39

 

More unity and more diversity - The European Union's biggest enlargement

2003

Brusel

40

Bendíková, M.

EURO - výhody a riziká

2007

Prešov

41

 

Európsky parlament

2004

 

42

 

The European Parliament

2004

 

43

 

What do your... MEP's do?

2006

Brusel

44

 

The House of Parliament

2007

London

45

 

The House of Lords - A Brief Guide

2007

London

46

 

The House of Commons - A Brief Guide

2007

London

47

 

Discover the Scottish Parliament Building

 

Edinburgh

48

 

Your Visit to the Scottish Parliament

 

Edinburgh

49

 

How the Scottish Parliament Works

 

Edinburgh

50

 

Making your voice heard in the Scottish Parliament

 

Edinburgh

51

 

Facts - The Bundestag at a glance

2010

Berlin

52

 

Outlooks - Berlin Panorama - View from the Cupola

2009

Berlin

53

 

Visegrad Moves - On Migration in Central Europe

2007

Praha

54

Iojryš, A., Mikaeljan E., Muchin R.

Volební soustavy ve světě

1962

Praha

55

Krno, S.

Krajiny v srdci Ázie

2008

Nitra

56

Krno, S.

Kaukazké republiky

2008

Nitra

57

Krno, S.

Politické strany štátov Višegrádskej štvorky

2007

Nitra

58

Krno, S.

Postsovietsky západ

2009

Nitra

59

Čáky, M.

Európan Robert Schuman

2009

Trnava

60

Pim Den Boer

Stručné dějiny Evropy: Idea Evropy a její proměny

2003

Amsterdam

61

Čáky, M.

Civilizačné poslanie Európy

2009

Trnava

62

Goňcová, M. a kol.

Evropská politická společnost

2010

Brno

63

Mattová, I.

Globalizácia

2003

Prešov

64

Štefančík, R., Lenč, J.

Migračná politika národných štátov

2011

Trnava

65

Eichler, J.

Terorismus a války na počátku 21. století

2007

Praha

66

Mikulčíková, A.

Pravicový extrémizmus v Spolkovej republike Nemecko

2010

Banská Bystrica

67

Goněc, V.

Jak se vymanit z komunismu a co po komunismu

2010

Brno

68

Schmognerová, B.

The European Social Model: Reconstruction or Destruction?

2005

Bonn

69

Schmognerová, B.

Sociálny model Európskej únie: dnes a zajtra

2004

Bratislava

70

Gura, R., Rosputinský, P.

Vybrané pramene k štúdiu medzinárodných organizácií

2010

Banská Bystrica

71

Melanchthon, P.

Listy pre Európu

 

Bretten

72

Lupták, Ľ. a kol.

Panorama of Global Security Environment 2005/ 2006

2006

Bratislava

73

Tarasovič, V.; Ondrejcsák, R.; Lupták, Ľ.

Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2004/ 2005

2005

Bratislava

74

Ondrejcsak, R.

Zahraničná a bezpečsnotná politika Spojených štátov

2009

Bratislava

75

Nečej, E.

Slovenské skúsenosti z integračného procesu do NATO a EÚ

2010

Bratislava

76

Arbe, S. a kol.

Analýza programových dokumentov vybraných politických dokumentov vybraných politických strán v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky

2010

Bratislava

77

Šmihula, D.

Štát a medzinárodný systém, história a súčasnosť

2005

Bratislava

78

Mc Cann, G.; McClockey, S

Od lokálneho ku globálnemu, kľúčové problémy rozvojových štúdií

2011

Bratislava

79

Jančovičová, L; Ondrušová, A

Riešenia detskej podvýživy v Keni

2012

Bratislava

80

Mesik, J.

Obor a trpaslík, Slováci, Česi a perspektívy Afriky

2012

Bratislava

81

Bátora, J.; Hozlárová, Z.

Verejná diplomacia: nový strategický nástroj MZV SR

2009

Bratislava

82

Tuma, M.

Kľúč k japonskému

1998

Martin

83

Clive, G.

Pravda o obchode, skutočné dôsledky liberalizácie

2011

Bratislava

84

Balabán, Rašek

Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

2010

Praha

85

Štefančík, R., Lenč, J.

Mladí migranti v slovenskej spoločnosti: Madzinárodná migrácia, moslimovia, štát a verejná mienka

2012

Brno

86

Ferguson, Niall

Válka světa: Dějiny věku nenávisti

2008

Praha

87

Sebestyen, Victor

1989: Pád východnícho bloku

2011

Brno

88

Kagan, Robert

Nebezpečný národ: Zahraniční politika USA 1700-1900

2008

Praha

89

Mak, Geert

V Evropě

2012

Brno

90

Habermas, Jurgen

K ústave Európy

2012

Bratislava

91

Andrew, Christopher; Mitrochin,Vasilij

KGB: Mitrochinův archiv

2001

Český Těšín

92

Cummnis, Joseph

Kronika válek: Od řecko-perských válek op boj za americkou nezávislost

2011

Brno

93

Cummnis, Joseph

Kronika válek: Od francouzské revoluce do íránsko-irácké války

2011

Brno

94

 

The Swedish parliamentary ombudsmen

1996

 

95

EP

Vitajte v EP

2012

 

96

Rose

Demokratická kontrola ozbrijených síl

1994

Vienna

97

 

Reporting in a post-conflict enviroment: bosnian and croat journalists meet

1996

 

98

Duleba

Slepý pregmatizmus sloenskej východnej politiky

1996

Bratislava

99

Brzezinski

Zahraničná polotoka USA

2000

Bratislava

100

 

Súčasný stav problémy a perspektívy NATO

2003

Bratislava

101

Goněc, V.

Evropský ústav v Ženevě

2012

Brno

102

Mesežnikov, G. (eds.)

Alternative Politics: The Rise of New Political Parties in Central Europe

2013

Bratislava

103

Gizicki, W. (eds.)

Political System of Visegrad Group Countries

2012

Trnava - Lublin

104

Lupták, Ľ., Hersi, A., Ondrejcsák, R., Tarasovič, V.

Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2006/ 2007

2006

Bratislava

         

KATEGÓRIA C - Zborníky

Číslo C

Zostavovateľ

Názov

Rok vydania

Miesto

1

Gbúrová, M.

Európske občianstvo a národná identita

2006

Prešov

2

Dobiaš, D., Gbúrová, M., Mattová, I.

Medzikultúrny dialóg: Stav, kontexty, perspektívy

2009

Prešov

3

Gbúrová, M.

Ideológie na prahu III. tisícročia

2001

Prešov

4

Gbúrová, M.

Voľby 1998 v Slovenskej republike: Stav, kontexty, perspektíva

1998

Prešov

5

Gbúrová, M.

Voľby 2006 v štátoch V4

2006

Prešov

6

Glosíková, M., Germuška,E.

Výsledky výskumu: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie doktorandov

2010

Prešov

7

Gbúrová, M.

Európa medzi identitou a integritou

2002

Prešov

8

Dobiaš, D., Gbúrová, M., Mattová, I.

Intercultural Dialogue: Present state, context, perspectives

2009

Prešov

9

Gbúrová, M.

Formovanie európskej občianskej spoločnosti

2005

Prešov

10

Gbúrová, M.

Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti

1995

Prešov

11

 

Aktivity ilegálnej židovskej pracovnej skupiny počas holokaustu na Slovesku

2007

Bratislava

12

Dudinský, V., Lačný, M.

Medzi modernou a postmodernou II.

2006

Prešov

13

Danilák, M.

Spoločenskovedný zborník história

1984

Bratislava

14

Pekár, M., Derfiňák, P.

Regionálne dejiny a dejiny regiónov

2004

Prešov

15

Ungerová, M.

Perspektívy demokracie právneho štátu v etape poznatkovo orientovanej spoločnosti

1998

Bratislava

16

Galbavá, J.

Spoločne v ústrety rozmanitosti

2007

Bratislava

17

Doruľa, J.

Pohľady do problematiky Slovensko-Maďarských vzťahov

2009

Bratislava

18

Kovalčíková, I.

Children's Identity And Citizenship In The Visegrad Context

2007

Prešov

19

Kunc, J.

Demokracie a ústavnost

1996

Praha

20

Gbúrová, M.

Ľavica a pravica

2004

Prešov

21

 

Liberalism And The New Europe

1992

Ústi nad Labem

22

Matulník, J., Košč, M.

Tolerancia v Slovensko-Maďarkých vzťahoch

1995

Bratislava

23

Sáposová, Z., Šutaj, Š.

Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

2010

Prešov

24

Dupkala, R.

Fenomén mesianizmu I.

2001

Prešov

25

Kovalčík, J.

Where Do We Go From Here?

2010

Bratislava

26

Mlynarčíková, V., Gáborová, Z.

Tí praví -Zborník z konferencie o pravicovom extrémizme- OSC

2011

Bratislava

27

Luha, Pekník, Zala

Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po II. svetovej vojne

2004

Bratislava

28

Mešťan

Rasové násilie v dejinách a v prítomnosti (zborník z ved. seminára)

2001

Bratislava

29

Šimečka

Pritomnosť minulosti, minulosť pritomnosti

1996

Bratislava

30

 

Racial violence Past and Present

2003

Bratislava

31

 

Právna úprava politických strán

2000

Bratislava

32

Kohoutek, J.

Poměny politických stran ve Střední Evropě

2011

Kolín

33

Králik, Kováčová, Mohelská, Litterová

Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkách regiónov EÚ II. ročník

2010

Banská Bystrica

34

Dobiaš, D.; Eštok, G.; Onufrák, A.; Bzdilová, R.

Sloboda - Rovnosť - Poriadok: Kam kráčaš demokracia

2012

Košice

35

Juza

Vlastenec a európan Vladimír Clementis

2012

Bratislava

36

Dekanová

Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku

2010

Nitra

37

Slančová, Žarnová

Študentská vedecká konferencia (zborník abstraktov)

2007

Prešov

38

Jelenec

Zborník- pedagogické a vedecké zameranie katedier spoločenských vied na VŠ rôzneho typu

1991

Nitra

39

Dobiaš, D.; Eštok, G., Bzdilová (eds.)

Voľby 2012: Kam kráčaš demokracia

2013

Košice

40

Žitňan, P. (eds.)

Mráz prichádza z juhu

1998

Krakow

41

Kolektív autorov

Osobnosti slovenského menšinového hnutia v Maďarsku v rokoch horhyovskej okupácie južného Slovenska

2001

Nové Zámky

42

Slobodník, D. (eds.)

Zámery iredenty v plnej nahote

1999

Bratislava

43

Novák, M.; Kohoutek, J. (eds.)

Politická kultura mocenských elit v éře globalizace

2012

Kolín

44

Marušiak, J.; Poláčková, Z. (eds.)

Foreing Policy of the Slovak Republic - the Impact of Socio-cultural & Institucional Factors

2013

Bratislava

         
         
         
         
         
         

KATEGÓRIA D - Iné (filozofia, sociológia, história, právo)

Číslo D

Autor/Zostavovateľ

Názov

Rok vydania

Miesto

1

Barancová, H., Lehotská, M.

Základy práva

2000

Nitra

2

Buzinkaiová, Z., Juríková, D.

Ekonomické minimum

2001

Nitra

3

Mojdis, J.

Slováci a Francúzi v premenách času

2004

Prešov

4

Hronský, M.

Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918

2008

Bratislava

5

Čaplovič, D., Markuš, Š.

Slovenská akadémia vied v historickom kontexte

1996

Bratislava

6

Greguš, C.

Slovensko: Dlhá cesta k suverenite

1991

Bratislava

7

Lilley, S.

Automatisace a společnost

1958

Praha

8

Warhol, A.

THE Philosophy of Andy Warhol

 

New York

9

Macháček, L.

Úvod do politickej socioĺogie mládeže

2008

Trnava

10

Diovčošová, T., Sedláková, L.

Politická participácia mládeže

2003

Bratislava

11

Turan, D.

Úvod do sociosynergetiky

2003

Trenčín

12

Marx, K.

Občianska vojna vo Francúzsku

1952

Bratislava

13

Hume, D.

O pôvodnej zmluve a iné politické eseje

1999

Prešov

14

Bodnar, V.

Narisy z istoriji svitovoj političnoj dumky i stanovľeňa sučasnoj politologii

2006

Užhorod

15

Michowicz, W., Losia, R.

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

2008

Lodzi

16

Flynn, J. J.

Elements of Modern Political Science

 

New York

17

Hečková, J., Marci, Ľ.

Dejepis

2005

Nitra

18

Sopóci, J., Búzik, B.

Základy sociológie

1995

Bratislava

19

Krsková, A., Krátka, D.

Základy práva a ochrana spotrebiteľa

2006

Bratislava

20

Kiczko, L., Marcelli, M.

Dejiny filozofie

2004

Bratislava

21

Kováčova, M., Omastová, M.

Ako na vysokú školu 2001

2000

Bratislava

22

Orosz, L., Jirásková, V.

Ústavné právo porovnávacie

2007

Košice

23

Emmert, F., Katrňák, T.

Zmaturuj z náuky o spoločnosti

 

Bratislava

24

Barát, P., Dříza, J.

Občianska náuka, náuka o spoločnosti

2005

Nitra

25

Dudinská, I.

Filozofia všejednoty Vladimíra Solovjova

2005

Prešov

26

Markovič, I., Houdek, F.

Súčasníci o Trianone

1996

Bratislava

27

Stanislav, J.

Kultúra starých Slovákov

1997

Bratislava

28

Mihina, F., Polláková, N.

K teórii vecí verejných 2001

 

Prešov - Bolton - Thessaloniki

29

Bocková, Ďurajková

Náuka o spoločnosti

2006

Bratislava

30

Hegyi

Starostlivosť o starých ľudí v transformujúcich sa krajinách

1994

Bratislava

30

Colella, Guráň

Integrovaný systém sociálnoprácnej ochrany dieťaťa

2008

Bratislava

31

Colella, Guráň

Integrovaný systém sociálnoprácnej ochrany dieťaťa 2

2009

Bratislava

32

Zachová, A.

Význam všeobecnej deklarácie ľudských práv po 60 rokoch a jej odkaz pre Slovensko

2009

Bratislava

33

 

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane rovnakého zaobchádzania v SR

2009

Bratislava

34

 

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane rovnakého zaobchádzania v SR 2009

2010

Bratislava

35

Golovko, S., V.

Svetova ekonomika

2007

Kyjev

36

Košta, J.

Výhody diverzity a implementácia nediskriminačných mechanizmovc v oblasti zamestnanosti

2010

Bratislava

37

Porubanová, S.

Osvedčené postupy v nediskriminácii, v presadzovaní rovnosti príležitostí a diverzity v pracovnoprávnych vzťahoch

2010

Bratislava

38

Repková, T.

Ako robiť profesionálne noviny

2004

Bratislava

39

Mlynárčiková, V.

Nemaj trému z extrému - informáciami proti extrémizmu

 

Bratislava

40

 

Zásada rovnakého zaobchádzania a jej ochrana, teória a prax vybraných európskych krajín a Slovenska

2010

Bratislava

41

Brišková, M.

Výhody diverzity , dobrá prax a skúsenosti pri presadzovaní diverzity a zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a pri prístupe k tovarom a službám: Príručka pre účastníkov a účastníčky vzdelávania 1

2010

Bratislava

42

Brišková, M.

Výhody diverzity , dobrá prax a skúsenosti pri presadzovaní diverzity a zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a pri prístupe k tovarom a službám: Príručka pre účastníkov a účastníčky vzdelávania 2

2010

Bratislava

43

Brišková, M.

Výhody diverzity , dobrá prax a skúsenosti pri presadzovaní diverzity a zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a pri prístupe k tovarom a službám: Príručka pre účastníkov a účastníčky vzdelávania 3

2010

Bratislava

44

Brock, P.

Slovenské národné obrodenie 1787 - 1847

2002

Bratislava

45

Graudy, R.

Karel Marx - filosof, ekonom, politik

1968

Praha

46

Gramsci, A.

Základ politiky

1967

Praha

47

Sedlák, I.

Prešovské kolégium v slovenských dejinách

1967

Košice

48

Kónya, P.

Prešovské evanjelické kolégium

1996

Prešov

49

Nečásek, F.

Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka

1953

Praha

50

Pop, I.

Malé dejiny Rusínov

2011

Bratislava

51

Dobiáš, D.

Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K.R.Poppera

2012

Košice

52

Guráň, Kotvanová

Report on the observance of human rights in Slovak republic for the year 2006

2007

Bratislava

53

Pekár

Ethnic minorities in Slovakia in the years 1918-1945

2011

Prešov

54

Ondeková, M.; Očenášová, Z.

Čo ste chceli vedieť o rode a nemali ste sa koho opýtať

2012

Bratislava

55

Guráň, P., Rusňáková, E.

Správa o dodžiavaní práv dieťaťa v SR za rok 2008

2009

Bratislava

56

Kotvanov, Chaloupka, Muncnerová

Vnímanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania u dospelej populácie v SR

2009

Bratislava

57

 

Výhody diverzity, dobrá prax a skúsenosti pri presadzovaní diverzity a zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch

2010

Bratislava

58

 

Sprievodca antidiskriminačným zákonom

2008

Bratislava

59

 

Organizačný poriadok a štruktúra slovenského národného strediska pre ľudské práva

2008

Bratislava

60

 

15 rokov edičnej činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva

2009

Bratislava

61

 

Dosť! Dosta! Prekonaj predsudky-spoznaj Rómov

   

62

Smreková

Ekonómia ako filozofický problém

1998

Bratislava

63

Králik a kol.

Procesy a efektivita vo verejnej správe -územná samospráva

2010

Banská Bystrica

64

Pudlák, a kol.

Vybrané otázky z makroekonomie

1990

Praha

65

Samuelson, Nordhaus

Ekonomie

1995

Praha

66

Samuelson, Nordhaus

Ekonómia I

1992

Bratislava

67

Petráčk, Koderová

Dějiny ekonomických učení

1977

Praha

68

Giddens, Anthony

Sociologie

2005

Praha

69

Miller, David (eds.)

Blackwellova encyklopedie politického myšlení

2003

Praha

70

de Tocqueville, Alexis

Demokracie v Americe

2012

Praha

71

Aristoteles

Politika

2009

Bratislava

72

Platón

Štát

2009

Bratislava

73

Machiavelli, Niccoló

Vladař

2012

Praha

74

Machiavelli, Niccoló

Úvahy o vládnutí a o vojenství

2001

Praha

75

Mill, John Stuart

Poddanstvo žien

2003

Bartislava

76

de Montesquieu, Charles-Louis

O duchu zákonů

2010

Praha

77

Locke, John

Esej o lidském chápaní

2012

Praha

78

Schelling, F. W. J.

Filosofické zkoumání svobody

2010

Praha

79

Arendtová, Hannah

O revoluci

2011

Praha

80

Dahrendorf, Ralf

Pokušení nesvobody - Inteletuálové v časech zkoušk

2008

Jinočany

81

Richter, Karel

Stalin, nebo Trockij? Vražedná rivalita moci

2012

 

82

Geyer, Michael; Fitzpatricková, Sheila (eds.)

Za obzor: Srovnávaní stalinismu a nacismu totalitarismu

2012

Praha

83

Zozuľáková, Matejčíková

Rovnaké príležitosti v pracovnej inzercii, mýtus alebo realita?

2011

Bratislava

84

Guráň, Filadelfiová, Kotvanová

Dodržanie zásadyrovnakého zaobchádzania na trhu práce

2006

Bratislava

85

Mihálik, J.

Fundraising bez hraníc

2012

Bratislava

86

Olšovský, J.

Slovník filozofických pojmu současnosti

2011

Český Těšín

87

 

Medzinárodné partnerstvá miest a obcí

2012

Bratislava

88

 

Občianske vzdelávanie a výchova mládeže k občianstvu

2012

Bratislava

89

ECRI

Európska komisia proti rasizmu a Intolerancii: Tretia správa o Slovenaku

2003

Štrasburg

90

Mušinka, A.

Stará tehelňa

2006

Prešov

91

Snopko, L. (ed.)

Kdo řekl A, musí říct i B - Texty Václava Havla 1968-2008

2008

Bratislava

92

Štefko, R. (eds.)

Management - International Conference 2010: Knowledge and Management in Times of Crisis And Ensuing Development -Part I.

2010

Prešov

93

Turan, D.

Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín

2011

Trenčín

94

Čeněk, J.; Brešová, J.; Smolík, J.

Interkulturní psychologie: Současný výzkum a aplikace

2013

Brno

95

 

The Occupation Cookbook

2009

 

96

Colella, Guráň

Integrovaný systém sociálnoprácnej ochrany dieťaťa

2008

Bratislava

97

ECRI

Activities of The Council of Europe with relevance to combating racism and intololernce

1999

Štrasburg

98

ECRI

ECRIś country-by-country approach

1997

Štrasburg

99

Čaplovič, D.

Storočie intolerancie

2000

Bratislava

100

Slovak national Centre for HR

Report 2012 on the Observance of Human Rights in Slovak Republic

2013

Bratislava

101

Slovak national Centre for HR

Report on the Slovak National Centre for Human Rights

2013

Bratislava

102

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Správa o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva

2013

Bratislava

         

KATEGÓRIA F - CD, DVD

Číslo F

Autor/Zostavovateľ

Názov

Rok vydania

Miesto

1

IVO

Slovensko 1996-2010 Súhrnná správa o stave spoločnosti

2011

Bratislava

2

EuroInfo

Slovensko a Európska únia

2003

Bratislava

3

IVO

e-governance na Slovensku 2006-2008

2008

Bratislava

4

Corvinus Library

Eleven hundred years of success

2009

Budapešť

5

EU

Košice - Miskolc

   

6

EU

Ústava pre Európu

   

7

Gubalová, Králik

Procesy a efektivita vo verejnej správe

2010

 

8

Teória a prax verejnej politiky vSR

2010

Banská Bystrica

9

EU

Za ROZMANITOSť, PROTI DISKRIMINáCII (Inf. film)

   

10

EU

Zákaz diskrimináciev slovenskom a európskom práve

   

11

EU

The Finnish presidency of the EU

   

12

EU

Ahoj Európa (sprievodca mladých Európou a EÚ)

   
         
         

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu