Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Letná škola v USA

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy:

- Letná škola o ochrane životného prostredia, na Kansas State University. Cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod.
- Letná škola sociálneho podnikania na univerzite University of Indiana, Bloomington. Cieľom programu je umožniť európskym študentom zoznámiť sa s americkou kultúrou, spoločnosťou a skúsenosťami v oblasti sociálneho podnikania.

Požiadavky:
• Úchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov
• Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia
• Dobrý štúdijný prospech, mimoškolské aktivity
• Zájem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou
• Nemal by mať skúsenosti s pobytom v USA alebo v inej krajine
• Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.)
Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie, ktorá môže za SR na každú letnú školu nominovať 2 študentov a 1 náhradníka.
Letné školy sa konajú v termíne koniec júna - júl 2015. Štipendium pokrýva všetky náklady vrátane zdravotného pistenia, letenky a víz do USA.

Uzávierka podávania prihlášok je 05. marca 2015.

V prípade akýchkoľvek otázok nas neváhajte kontaktovať na adrese program@fulbright.gov.sk.

J. W. Fulbright Commission
Levicka 3
821 08 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421-2-59374-639Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu