Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

MDŽ - je to o nás

Poznanie pravého zmyslu života v povedomí ľudí je založené na dodržiavaní a úcte k tradíciám. Hodnotovú náplň medzinárodne uznávaného sviatku MDŽ si mohli Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Katedrou politológie FF UPJŠ Košiciach, OZ Res Publica a pod mediálnou záštitou Rádia Regina Košice, pripomenúť v dňoch 8. a 9. marca 2016 v rámci cyklu aktivít MDŽ – Je to o nás. Dňa 8. marca si študenti mali možnosť vypočuť prednášku Mgr. Adriany Jesenkovej, PhD. na tému Rodovo spravodlivá spoločnosť: reálna možnosť alebo utópia?, ktorá sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici Gutenberg na Moyzesovej ulici v Košiciach. Dôležitosť prednášky a jej vyzdvihnutie nie len v povedomí študentskej verejnosti podporil aj prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. vo svojom príhovore počas otvorenia tejto akcie. Súčasťou programu bola aj prezentácia informačných miniposterov s upozornením na problematiku rodovej rovnosti pod názvom „Viete, že...“ a vytvorenie nástenky s aktuálnymi informáciami viažucimi sa na historické kontexty. Druhý deň programového cyklu aktivít sa niesol pod názvom „Ženy sa čítajú“. V priestoroch košickej kaviarne HalmiCaffe odzneli jednotlivé úryvky z kníh, ktorých autorkami boli ženy. Medzinárodný charakter čítania podporili aj príspevky vo francúzskom, maďarskom a ruskom jazyku. Cieľom organizátorov týchto aktivít bolo informovať verejnosť o rodovej rovnosti a poukázať na potrebu stierania jednotlivých rodových stereotypov ukotvených v našej spoločnosti.


Autor: Mgr. Elena Kenderešová
Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
Celá obrazovkaZpäťPlayĎalší

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu