Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Mgr. Alexander Onufrák, PhD.

Email:
alexonufrak@gmail.com

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
224

Konzultačné hodiny ZS 2013/2014:

Vzdelanie:

1994 – 1998 - Obchodná akadémia, Prešov

2001 – 2003 - Edwards Language School, Londýn - Ealing (Veľká Británia)

2004 – 2009 - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
študijný odbor: Politológia
Obhajoba diplomovej práce na tému: „Migrácia – prisťahovalectvo – multikulturalizmus“

2009 – 2010 - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
externé doktorandské štúdium
študijný odbor: Teória politiky


2010 - 2013 - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
denné doktorandské štúdium
študijný odbor: Teória politiky
Obhajoba dizertačnej práce na tému: „Aktuálne problémy medzinárodnej migrácie“

Ocenenia:
2009 - Cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove

Certifikáty:
2003 - Edwards Language School, Londýn – Ealing (Veľká Británia)
- všeobecný jazykový kurz
„General English Course“

2006 - Centre for European and North Atlantic Affair (CENAA) and National Defence Academy of Marshal Andrej Hadik, Liptovský Mikuláš

Letná škola „Summer School for Young Professionals: Introduction into Security Policy “GLOBAL SECURITY CHALLENGES OF TODAY““


2012 -
Villa Decius Association, Krakov (Poľsko)
- Letná škola „
Visegrad Summer School 2012

2012 - Národný kontaktný bod EMN v SR pri IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava (Slovenská republika)
- Letný vzdelávací seminár „Migrácia globálne a lokálne”


Prax:
1998 – 2000 - West Export – Import v.o.s., Prešov

2000 – 2001 - Základná vojenská služba (34. Letecká základňa Prešov), Prešov

2001 – 2003 - Sally and Nick Rivlin, Londýn (Veľká Británia)

II. – VI. 2010 - Rusínska obroda na Slovensku/ROS, Prešov (práca na dohodu)

2010 - 2013 - Denný doktorand na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice

od 2013 - Odborný asistent na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice

Doposiaľ vyučované predmety:
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Politické ideológie
Základy sociológie
Základy vedeckej práce


Jazyky:
Anglický jazyk – aktívne, ukrajinský a po
ľský jazyk – pasívne, rusínsky jazyk – materinský jazyk

Aktívna účasť na vedeckých podujatiach:
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
“Morálka, etika a politika: 500 let Machiavelliho díla Il principe“
- Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně (Česká republika)
- Konferencia sa konala v dňoch 09. – 10. 05. 2013 v Kolíne (Česká republika)
- “Peniaze – vladár 21. storočia“

2. ročník KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV na tému

“Voľby 2012: Kam kráčaš demokracia. Konferencia sa koná pod záštitou rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.“
- Katedra politológie Filozofickej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovenská republika) a Ústav politických vied Slovenskej akadémie a Občianske združenie Res Publica
- Konferencia sa konala v dňoch 15. – 16. 11. 2011 v Košiciach (Slovenská republika)
- “(Samo)deštrukcia“

INTERPOLIS ´ 12
IX. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
“Sekcia: Politologické aspekty vývoja moderného politického systému/Kríza Európskej Únie”
- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici (Slovenská republika), Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici (Slovenská republika), Uniwersytet Jana Kochanowskiego v Kielcach (Poľsko).
- Konferencia sa konala dňa 09. 11. 2012 v Banskej Bystrici (Slovenská republika)
- „Stav, vývoj a projekcia moslimskej populácie v Európe: Odhad, či realita?“

18. ročník konference CÍRKEV A STÁT
“Církve, stát a vzděláni“
- Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brne (Česká republika) ve spolupráci se Společností pro církevní právo (Česká republika)
- Konferencia sa konala dňa 06. 09. 2012 v Brne (Česká republika)
- “ Boj o kríže v Európe na príklade súdneho sporu Lautsi v. Italy“

MINIKONFERENCIA ELSA
“Migrácia, utečenectvo a otvorenosť hraníc Európy“
- ELSA – The European Law Students´ Association Košice pri Právnickej Fakulte UPJŠ v Košiciach (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 03. 03. 20121 v Košiciach (Slovenská republika)
- „Problémom nie je migrácia, ale integrácia imigrantov“

STUDENTSKÝ POLITOLOGICKÝ BARCAMP

- Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (Česká republika)
- Barcamp sa konal dňa 10. 12. 2011 v Opavě (Česká republika)

MEZIOBOROVÁ KONFERENCE
“Kontexty propagandy“
- Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice (Česká republika) ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích (Česká republika) a Českým rozhlasem Pardubice (Česká republika)
- Konferencia sa konala dňa 24. 11. 2011 v Pardubiciach (Česká republika)
- “Propaganda – významný prostriedok nacionalistických politických strán v politickom boji v kontexte medzinárodnej migrácie a integrácie“

INTERPOLIS ´ 11
VIII. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
“Sekcia: Interný a externý rozmer nových bezpečnostných výziev”
- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici (Slovenská republika), Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici (Slovenská republika), Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego v Kielcach (Poľsko).
- Konferencia sa konala dňa 10. 11. 2011 v Banskej Bystrici (Slovenská republika)
- „Švajčiarska demokracia v réžií propagandy ľudovcov z SVP“

1. ročník KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV na tému
“Sloboda – rovnosť – poriadok: Kam kráčaš demokracia. Konferencia sa koná pod záštitou rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. a primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, MPH“
- Katedra politológie Filozofickej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovenská republika) a Friedrich Ebert Stiftung e. V., zastúpenie v Slovenskej republike a Občianske združenie Res Publica
- Konferencia sa konala v dňoch 03. – 04. 11. 2011 v Košiciach (Slovenská republika)
- “(Ne)sloboda, (ne)rovnosť, chaos“

X. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
“Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011“
- Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 31. 05. 2011 v Bratislave (Slovenská republika)
- “Expanzia nacionalizmu v členských štátoch EÚ – destabilizujúci prvok v európskom integračnom procese“

1. ročník ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE na tému
“Aktuálne otázky domácej a zahraničnej politiky“
- Katedra politológie Filozofickej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovenská republika) a Občianske združenie Res Publica
- Konferencia sa konala dňa 27. 05. 2011 v Košiciach (Slovenská republika)
- “Renesancia nacionalizmu v Európe na začiatku 21. storočia“

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
“Volebné zákony v podmienkach Slovenskej republiky“
- Inštitút sociálnych a politických vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 17. 03. 2011 v Trnave (Slovenská republika)
- “Jeden volebný obvod: Nevýhoda pre regióny, výhoda pre Bratislavu“

INTERPOLIS ´ 10
VII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
“Sekcia: Súčasné bezpečnostné výzvy v globálnom a regionálnom kontexte”
- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici (Slovenská republika), Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici (Slovenská republika), Uniwersytet humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego v Kielcach (Poľsko).
- Konferencia sa konala dňa 25. 11. 2010
- „Európska migračná a integračná politika: Hrozba či výzva“

VĚDECKÝ SEMINÁŘ
“Proměny politických stran ve Střední Evropě“
- Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně a Nezávislé centrum pro studium politiky (Česká republika)
- Konferencia sa konala dňa 04. 11. 2010
- “Politické strany nacionalisticky orientované“

VÝSKUMNÝ SEMINÁR MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA
EVROPSKÉ MESTO „ETNICITA V MESTE“
“European City seminars 2010 – Ethnicity in the City (Berlin)“
- Projekt bol organizovaný pod záštitou Multikulturní centrum Praha - website European City (Česká republika), Inštitút pre verejné otázky IVO (Slovenská republika), Villa Decius Association a Rejs e. V - magazín Plotki (Poľsko).
- Výskumný seminár sa konal v dňoch 18. – 21. 06. 2010 v Berlíne (Nemecko).
- “Still divided Berlin“

VÝSKUMNÝ SEMINÁR MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA
EVROPSKÉ MESTO „ETNICITA V MESTE“
“European City seminars 2010 – Ethnicity in the City (Ostrava and Krakow)“
- Projekt bol organizovaný pod záštitou Multikulturní centrum Praha - website European City (Česká republika), Inštitút pre verejné otázky IVO (Slovenská republika), Villa Decius Association a Rejs e. V - magazín Plotki (Poľsko).
- Výskumný seminár sa konal v dňoch 16. – 21. 04. 2010 v Ostrave (ČR - úvodné stretnutie), Českom Těšíne/Ciezsyne (výskum) a v Krakove (Poľsko - záverečné stretnutie).
- “The consequences of the Paris Peace Conference: The case of Cieszyn/Český Těšín“

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV v rámci
PREŠOVSKÝCH POLITOLOGICKÝCH DNÍ s názvom
“Výsledky doktorandského výskumu: Konferencia sa konala pod záštitou riaditeľky inštitútu politológie FF PU v Prešove prof. PhDr. Marcely Gbúrovej, CSc.”
- Inštitút politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala v dňoch 28. – 29. 01. 2010
- “Kríže do Európy jednoducho patria...“

VIII. MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM (Doktorandská konferencia)
“Európa dvadsať rokov po zmene”
- Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 08. 12. 2009
- “Pád železnej opony – Útek ľudí za slobodou“

NÁRODNÝ KONVENT O EURÓPSKEJ ÚNII na tému
“Migrácia – príležitosť, výzva a hrozba“
- Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 08. 10. 2009 v priestoroch MZV, Hlboká cesta 2, Bratislava
- “Transnacionálna migrácia – posun v chápaní teritorializmu štátnych hraníc v kontexte národného štátu”

V. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2009
“Pod záštitou dekana Filozofickej fakulty prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc.”
- Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Prešov (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 28. 04. 2009
- “Štátne občianstvo v kontexte medzinárodnej migrácie”

III. MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
“The future of the European Union and the prospects of European integration of Ukraine”
- National Pedagogical Dragomanov University, Kyjev (Ukrajina)
- Konferencia sa konala dňa 20. 05. 2008
- „Schengen – the Door to Europe“

IV. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2008
“Pod záštitou dekana Filozofickej fakulty prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc.”
- Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Prešov (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 07. 05. 2008
- “Bolivarianizmus resp. Chávizmus”

I. MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
“The future of the European Union and the prospects of European integration of Ukraine”
- National Pedagogical Dragomanov University, Kyjev (Ukrajina)
- Konferencia sa konala dňa 12. 05. 2006
- „Integration to the European Structure – a long distance run“

Zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác:
[2013]
ONUFRÁK, A.: Aktuálne problémy medzinárodnej migrácie (Dizertačná práca). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická Fakulta 2013, s. 162. [DAI]

ONUFRÁK, A.: Personálne príčiny volebného neúspechu pravice na Slovensku v parlamentných voľbách 2012. In: DOBIAŠ, D.; EŠTOK, G.; BZDILOVÁ, R. (eds.): Voľby 2012: Kam kráčaš demokracia. Košice: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 73-87. [AED]

ONUFRÁK, A.: „Srdečná“ vďaka predsedu vlády SR Rusínom (...za voličské hlasy). In: Info?????. Roč. X, č. 2, marec 2013, s. 9. [EDJ]

[2012]

ONUFRÁK, A.: Stav, vývoj a projekcia Moslimov v Európe. In: KOLLÁR, A.; BOLFOVÁ, P.; TICHÁ, K.: INTERPOLIS´ 12: Zborník príspevkov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 9. novembra 2012 [CD-ROM]. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2012, s. 329-338. [AFD]

ONUFRÁK, A.: Stav, vývoj a projekcia Moslimov v Európe. In: KOLLÁR, A.; BOLFOVÁ, P.; TICHÁ, K.: INTERPOLIS´ 12: Zborník abstraktov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 9. novembra 2012. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2012, s. 66-67. [AFH]

ONUFRÁK, A.: (Ne)sloboda, (ne)rovnosť, chaos. In: DOBIAŠ, D.; EŠTOK, G.; ONUFRÁK, A.; BZDILOVÁ, R. (eds.): Sloboda – Rovnosť – Poriadok: Kam kráčaš demokracia. Košice: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. s. 305 – 319. [AED]
Dostupné na internete: http://kpo.ff.upjs.sk/files/kpd_11.pdf [21/11/2012].

DOBIAŠ, D.; EŠTOK, G.; ONUFRÁK, A.; BZDILOVÁ, R. (eds.): Sloboda – Rovnosť – Poriadok: Kam kráčaš demokracia. Košice: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. 344 s. [FAI]
Dostupné na internete: http://kpo.ff.upjs.sk/files/kpd_11.pdf [21/11/2012].

ONUFRÁK, A.: Propaganda, ako významný prostriedok nacionalistických politických strán v politickom boji v kontexte medzinárodnej migrácie a integrácie. In: KOUBA, M.; MAGINCOVÁ, D.; ŘÍHA, I. (edd.): Kontexty propagandy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, s. 115 – 130. [AEC]

ONUFRÁK, A.; GOJDIČ, P.: Prvý ročník vedeckej konferencie politológov z Košíc. In: Studia Politica Slovaca. Bratislava: Ústav politických vied SAV. Roč. V., č. 1/2012, s. 146 – 148. [EDJ]

ONUFRÁK, A.: Rusynstvo – to ne je kanaďska koncepcija. In: InfoRusyn. Roč. IX, č. 13-14, august 2012, s. 6. [online], [28/08/2012].
Dostupné na internete: http://www.holosy.sk/attach/ir_13-14-2012.pdf [28/08/2012]. [EDJ]

ONUFRÁK, A.: Slovo politológa: Známe koho volime? Voľme ľudej z regiónu a ne tych z (dalekoj) Bratislavy. In: InfoRusyn. Roč. IX, č. 5-6, marec 2012, s. 8. [online], [05/04/2012].
Dostupné na internete: http://www.holosy.sk/attach/ir_5-6-2012.pdf [05/04/2012]. [EDJ]

[2011]
ONUFRÁK, A.: Politické strany nacionalisticky orientované. In: KOHOUTEK, J. a kol.: Proměny politických stran ve Střední Evropě. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, o. s.; Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., 2011, s. 110 – 133. [AFC]

ONUFRÁK, A.: Glosa Jakyj sme my partner? In: InfoRusyn. Roč. VIII, č. 18-19, október 2011, s. 1. [online], [10/11/2011].
Dostupné na internete: http://www.holosy.sk/attach/ir_18-19-2011.pdf [26/08/2012]. [EDJ]

ONUFRÁK, A.: Švajčiarska demokracia v réžií propagandy ľudovcov z SVP. In: ŠULÍK, R.; KOVÁČOVÁ, S.; RAKONCZAY, T.: INTERPOLIS´ 11: Zborník príspevkov zo VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011 [CD-ROM]. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011, s. 488 – 496. [AFD]

ONUFRÁK, A.: Švajčiarska demokracia v réžií propagandy ľudovcov z SVP. In: ŠULÍK, R.; KOVÁČOVÁ, S.; RAKONCZAY, T.: INTERPOLIS´ 11: Zborník abstraktov zo VIIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011, s. 90. [AFH]

Onufrák, Alexander: Jeden volebný obvod: Nevýhoda pre regióny, výhoda pre Bratislavu. In: Koprla, Michal: Volebné zákony v podmienkach Slovenskej republiky [CD-ROM]. Trnava: Acta Universitatis Sanctorum Cyrilli et Methodii Tyrnaviae Res Publica, 2011, s. 65 – 80. [AFD]

Onufrák, Alexander: Expanzia nacionalizmu v členských štátoch EÚ – destabilizujúci prvok v európskom integračnom procese. In: Bocora, Ján – Lukáč, Milan – Pajtinka, Viliam: Zborník príspevkov z 10. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011 [CD-ROM]. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm - Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011, s. 410 – 422. [AFD]

[2010]
Onufrák, Alexander: Stále rozdelený Berlín. Dostupné na internete: http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=898&Itemid=190&lang=czechutf8 a http://www.evropskemesto.cz/cms/images/stories/local_projects/berlin/saso/tabulky.pdf [04/11/2010]. [GHG]

Onufrák, Alexander: Kríže do Európy jednoducho patria. In: Glosíková, Martina – Germuška, Erik (zost.): Výsledky výskumu: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie doktorandov konanej v rámci Prešovských politologických dní. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút Politológie, 2010, s. 160 – 182. [AFD]

Onufrák, Alexander: Dopady Parížskej mierovej konferencie: Prípad Cieszyn/Český Těšín. Dostupné na internete: http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=798&Itemid=190&lang=czechutf8 [27/05/2010]. [GHG]

Onufrák, Alexander: Štátne občianstvo v kontexte medzinárodnej migrácie. In: Sipko, Jozef – Chovanec, Marek - Harčariková Gabriela (eds.): 5. študentská vedecká konferencia – Zborník príspevkov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 963 – 978. Dostupné na internete: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec1/pdf_doc/84.pdf [08/05/2010]. [AFD]
Ohlas 1: Jancura, Vladimír: Analýza: Voči komu je lojálny dvojaký občan. In: Pravda. 19. mája
2010: r. XX, č. 113, s. 3.
Ohlas 2: Téglás, Peter: Problematickosť volebného zákona pri kategórii dvojitého občianstva. In: Koprla, Michal: Volebné zákony v podmienkach Slovenskej republiky [CD-ROM]. Trnava: Acta Universitatis Sanctorum Cyrilli et Methodii Tyrnaviae Res Publica, 2011, s. 113 – 120.

Onufrák, Alexander: Alexander Onufrak - The consequences of the Paris Peace Conference: The case of Cieszyn/Cesky Tesin. Dostupné na internete:
http://europeancityseminars.blogspot.com/2010/04/alexander-onufrak-consequences-of-paris.html
[01/04/2010]. [GHG]

Onufrák, Alexander: Štátne občianstvo v kontexte medzinárodnej migrácie In: Bočák, Michal – Harčariková Gabriela (eds.): 5. študentská vedecká konferencia – Zborník abstraktov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. 99 – 100. [AFH]

Onufrák, Alexander: Transnacionálna migrácia – posun v chápaní teritorializmu štátnych hraníc v kontexte národného štátu. In: Migrácia – príležitosť, výzva a hrozba: Zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 30 – 39. [AFD]

[2009]
Onufrák, Alexander: Migrácia – prisťahovalectvo – multikulturalizmus (Diplomová práca). Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická Fakulta, Inštitút politológie 2009.
Ohlas 1: Gazdová, Veronika: Turecko a jeho vstup do Európskej únie. In: Rozširovanie, bezpečné a prosperujúce susedské prostredie EÚ: Zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 32 – 40.

[2008]
Onufrak, Alexander: Schengen – the Door to Europe. In: Lavrinenko, V. H. (ed.): Majbutne Evropejskoho Sojuzu ta perspektivy evropejskoj intehracii Ukrajiny: Materialy III mižnar. stud. nauk.-prakt. konferencii, 20 Travňa. Kyiv: NPU im. ?.P. Drahomanova, 2008, s. 35 – 39. [AFC]

Onufrák, Alexander: Bolivarianizmus resp. Chávizmus. In: Zubenko, E.; Harčaríková G. (eds.): 4. študentská vedecká konferencia – Zborník abstraktov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 77 – 78. [AFH]

[2006]
Onufrak, Alexander: Intehracija do evropejskych struktur - zabih na dovhu distanciju. In: Lavrinenko, V. H. (ed.): Majbutne Evropejskoho Sojuzu ta perspektivy evropejskoj intehracii Ukrajiny: Materialy mižnar. stud. nauk.-praktič. konferencii, Kyiv, 12 travňa 2006 r. Kyiv: NPU im. M.P. Drahomanova, 2006, s. 26 – 28. [AFC]

Vyžiadané prednášky:
HOSŤUJÚCA PREDNÁŠKA
“Integration of migrants in Europe after 1989 and their rights”
- Corvinus University of Budapest, Faculty of Public Administration/Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Budapešť (Maďarsko)
- Prednáška sa konala dňa 16. 12. 2010
- “Muslim Community in Europe“

“Café Európa”
- Inštitút hospodárskej politiky a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, Bratislava (Slovenská republika)
- Diskusia sa konala dňa 30. 05. 2013 v Košiciach
- “V Európe silnie nacionalizmus”

Vyjadrenia pre média:
Dňa 03. 04. 2013 STV - Dvojka, Správy a komentáre – ročné pôsobenie vlády Róberta Fica.
Dostupné na internete: < http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-a-komentare?date=2013-04-03&id=52918&playerType=> [03/04/2013].

Dňa 16. 11. 2012 Rádio Regina, Mozaika regiónu (prúd spravodajstva, publicistiky a zaujímavosti z východného Slovenska).
Dostupné na internete: < http://www.slovakradio.sk/radio-regina-ke/programova-struktura?datum=16.11.2012> [16/11/2012].

Dňa 09. 03. 2012 Rádio Košice, Téma dňa – vstup 1-4. vstup.
Dostupné na internete:
< http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=15660&Itemid=20>
[09/03/2012].

Dňa 17. 12. 2011 Rádio Patria, Program národnostno-etnického vysielania Rádia Patria.

Dňa 28. 07. 2011 Magyar Televízió, Rondó – nemzetiség magazin
Dostupné na internete:
< http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/07/28/17/Rondo_2011_julius_28_.aspx>
< http://kereso.nava.hu/gallery/show/id/1904950> [28/07/2012].
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu