Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Mgr. Gabriel Eštok, PhD.

E-mail:
gestok@gmail.com

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
230

Konzultačné hodiny LS 2013/2014:
Utorok 9:00 – 11:00

Vzdelanie:
1995 - 2003 - Osemročné gymnázium, Giraltovce

2003 - 2008 -
Filozofická Fakulta Prešovskej Univerzity, Prešov
Odbor/špecializácia: Politológia
Obhajoba diplomovej práce na tému: Historické aspekty globalizačných procesov

2009 - 2010 - denné prezenčné doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, študijný program teória politiky

2010 - 2013- denné prezenčné doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, študijný program teória politiky
Obhajoba dizertačnej práce na tému: Regionálne integračné procesy v strednej Európe

Prax:

2008 - Absolvenská prax
2009 - 2010 - denné prezenčné doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, študijný program teória politiky
2010 - Prešovská detská univerzita, Prešov - zodpovedný za sekciu politológie
2010 - 2013 - denné prezenčné doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, študijný program teória politiky
2013 - trvá - odborný asistent na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kurzy a vzdelávanie:
2010 - Letná škola: SUREC, certifikát “EU Eastern Policy: Neighbourdhood, Identity and Security“
2011 - Letná škola: Ako kvalitne učiť, certifikát “Teaching and Learning in Higher Education“
2011 - Kurz: Anglický jazyk, certifikát “English Language – upper intemediate“
2012 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, LS – medzifakultné štúdium (Katedra politológie, Katedra histórie)

2012 - Kurz: Poľský jazyk, certifikát “Polski język dla obcokrajowców”

Doposiaľ vyučované predmety:
Regionálne integračné procesy
Európska integrácia
Geopolitika
Geokonfliktológia
Úvod do medzinárodnej politiky
Medzinárodné ekonomické procesy
Dejiny sociálno-politického myslenia
Kompratívna politológia
Základy vedeckej práce

Odborné zameranie:

Integračné projekty v strednej Európe
Geopolitické myslenie v strednej Európe
Konzervatívne a kresťanskodemokratické strany v strednej Európe
Európska integrácia (demokratický deficit, sekundárny analfabetizmus, distribúcia moci)
Globalizácia (regionálna integrácia ako historický aspekt globalizácie)

Dobrovoľnícka edukačná činnosť:
1. 2011 - Univerzita bez hraníc (detská univerzita), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
2. 2010- Prešovská detská univerzita, Prešovská univerzita
3. 2010- Univerzita tretieho veku, Prešovská univerzita
4. 2008 - Politológia, Náuka o spoločnosti, Gymnázium v Giraltovciach


Jazyky:
anglický jazyk
poľský jazyk
nemecký jazyk
český jazyk

Člen organizačných tímov vedeckých konferencií:
1. 20 ROKOV VÝVOJA SAMOSPRÁVY: ĎALŠIE VÝZVY A ICH RIEŠENIA, 7. – 8. október 2010, Košice
2. 1. ročník Študentskej vedeckej konferencie: Aktuálne otázky domácej a zahraničnej politiky, 26.-27.5.2011
3. 1. ročník Košických politologických dialógov - SLOBODA - ROVNOSŤ - PORIADOK: KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA, 3. - 4. november 2011
4. 2. ročník Košických politologických dialógov – VOĽBY 2012: KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA, 15. - 16. november 2012
5. 2. ročník Študentskej vedeckej konferencie
6. 3. ročník Košických politologických dialógov - KULTÚRA V POLITIKE, POLITIKA V KULTÚRE: KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA, 21. - 22. december 2013

Letné školy, kurzy a vzdelávanie:
1. 2010 - Letná škola: SUREC, certifikát “EU Eastern Policy: Neighbourdhood, Identity and Security“
2. 2011 - Letná škola: Ako kvalitne učiť, certifikát “Teaching and Learning in Higher Education“ (3 ECTS)
3. 2011 - Kurz: Anglický jazyk, certifikát “English Language – upperintemediate“
4. 2012 - Kurz: Poľský jazyk, certifikát “Polski język dla obcokrajowców”

Publikačná činnosť, citácie a ohlasy:

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 2 )
AED1 Kritériá demokratického procesu R. Dahla a demokratický deficit v EÚ / Gabriel Eštok ; recenzenti Miroslav Pekník, Peter Horváth.
In: Sloboda - Rovnosť - Poriadok: Kam kráčaš demokracia : Košické politologické dialógy. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 9788070979792. - S. 251-266.
[EŠTOK, Gabriel (100%) ]
Ohlasy:
[3] GOŇCOVÁ, Marta (ed.). Demokracie?. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 351 s. ISBN 978-80-210-6487-4.
[4] GBÚROVÁ, Marcela. Smer-Sd-šanca na politickú dlhovekosť. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 47-59.
[4] DOBIAŠ, Daniel. Je po voľbách, zvyknite si! (Kam kráčaš demokracia?). In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 9-18.
[4] GEFFERT, Richard. Križovatky, krížne cesty, alebo krížová cesta demokracie? Kam a po akej ceste kráčaš, demokracia? In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 279-288.

AED2 Európska problematika vo volebných programoch politických strán vo voľbách 2012 / Gabriel Eštok ; recenzenti Miroslav Pekník, Jana Reschová.
In: Voľby 2012: Kam kráčaš demokracia: Košické politologické dialógy. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 9788081520303. - S. 139-158.
[EŠTOK, Gabriel (100%) ]

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 2 )
AFC1 Globalization – An Old or a New Phenomenon? / Gabriel Eštok, Renáta Bzdilová ; recenzenti Vladimír Baar, Tadeusz Siwek, Robert Ištok, Tomáš Koziak.
In: The Scale of Globalization - Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. - Ostrava : University of Ostrava, 2011. - ISBN 9788073689636. - S. 43-48.
[EŠTOK, Gabriel (50%) - BZDILOVÁ, Renáta (50%) ]

AFC2 Vývoj kresťanskej demokracie v strednej Európe - príklad Poľska a Slovenska / Gabriel Eštok ; recenzenti Ján Liďák, Vladimír Srb.
In: Proměny politických stran ve Střední Evropě. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenskcýh věd, 2011. - ISBN 9788086879284. - S. 22-47.
[EŠTOK, Gabriel (100%) ]

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 4 )

AFD1 Globalizácia ako jav starý alebo nový? / Gabriel Eštok. - Rec. Jozef Sipko, Rudolf Dupkala.
In: 6. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov : Prešov, 26. apríla 2010. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. - ISBN 9788055503004. - S. 519-529. - Spôsob prístupu: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec2/pdf_doc/42.pdf.
[EŠTOK, Gabriel (100%) ]
Ohlasy:
[4] BOLFÍKOVÁ, Eva. Predvolebné analýzy v kontexte (komplexných) politických analýz. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 347-362.

AFD2 Problematika volieb v kontexte sekundárneho analfabetizmu / Gabriel Eštok.
In: Výsledky výskumu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie doktorandov. - Prešov : Inštitút Politológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. - ISBN 9788055501857. - S. 33-40.
[EŠTOK, Gabriel]
Ohlasy:
[4] DOBIAŠ, Daniel. Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera. Košice : Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, 2012. 222 s. ISBN 978-80-7097-918-1.
[3] GOŇCOVÁ, Marta (ed.). Demokracie?. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 351 s. ISBN 978-80-210-6487-4.
[3] GOŇCOVÁ, Marta (ed.). Demokracie?. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 351 s. ISBN 978-80-210-6487-4.
[3] GOŇCOVÁ, Marta (ed.). Demokracie?. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 351 s. ISBN 978-80-210-6487-4.
[4] KORPÁŠOVÁ, Lenka; DENCI, Miroslav. Legitimita volieb v roku 2012 z pohľadu národných, národnostných a občianskych strán. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 237-258.
[4] KORPÁŠOVÁ, Lenka; DENCI, Miroslav. Legitimita volieb v roku 2012 z pohľadu národných, národnostných a občianskych strán. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 237-258.
[4] BZDILOVÁ, Renáta; TÉGLÁS, Peter. My, národ slovenský. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 185-196.
[4] ONUFRÁK, Alexander. Personálne príčiny volebného neúspechu pravice na Slovensku v parlamentných voľbách 2012. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 73-88.

AFD3 Migračný tlak zo severnej Afriky do Európskej únie / Gabriel Eštok ; recenzenti Víťazoslav Balhar, Milan Márton.
In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 9788022532716. - S. 123-132.
[EŠTOK, Gabriel (100%) ]
Ohlasy:
[4] ONUFRÁK, Alexander. Stav, vývoj a projekcia moslimov v Európe. In INTERPOLIS’12: zborník príspevkov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 9. novembra 2012 [elektronický zdroj].. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2012. - ISBN 9788055705194. - CD-ROM, s. 329-338.
[4] KOZIAK, Tomáš. Turecko na ceste napĺňania politických kritérií členstva v Európskej únii alebo turecké opätovné dobiehanie európskych dejín. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 449-461.

AFD4 Stredoveký projekt európskej spolupráce v diele českého kráľa Jiřího z Poděbrad / Gabriel Eštok ; recenzenti Vladimír Baar, Ján Kopler et al.
In: INTERPOLIS’ 12 : zborník príspevkov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 9. novembra 2012 [elektronický zdroj].. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2012. - ISBN 9788055705194. - CD-ROM, s. 291-295. - Č. projektu: VEGA 1/1116/12.
[EŠTOK, Gabriel (100%) ]

AFH - Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií ( 1 )
AFH1 Stredoveký projekt európskej spolupráce v diele českého kráľa Jiřího z Poděbrad / Gabriel Eštok ; recenzenti Vladimír Baar, Ján Kopler et al. - Abstrakt bol publikovaný v Zborníku abstraktov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 9. novembra 2012. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2012. ISBN 9788055705187, s. 60-61. - Č. projektu: VEGA 1/1116/12.
[EŠTOK, Gabriel (100%) ]

DAI - Dizertačné a habilitačné práce ( 1 )
DAI1 Regionálne integračné procesy v strednej Európe / Gabriel Eštok.
Dizertačná práca. Košice, FF UPJŠ, 2013, 125 s.
[EŠTOK, Gabriel (100%) ]
EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch ( 1 )
EDJ1 Správa z konferencie „Sloboda – Rovnosť – Poriadok: Kam kráčaš demokracia? / Renáta Bzdilová, Gabriel Eštok.
In: Politické vedy : časopis pre politológiu najnovšie dejiny medzinárodné vzťahy. - ISSN 1335-2741. - Roč. XV., č. 1 (2012), s. 238-241.
[BZDILOVÁ, Renáta (50%) - EŠTOK, Gabriel (50%) ]

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) ( 2 )
FAI1 Sloboda - rovnosť - poriadok: Kam kráčaš demokracia / Daniel Dobiaš, Gabriel Eštok, Alexander Onufrák, Renáta Bzdilová (eds.) ; recenzenti Miroslav Pekník, Peter Horváth. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - 342 s. - ISBN 9788070979792 (brož.). - Spôsob prístupu: http://kpo.ff.upjs.sk/files/kpd_11.pdf.
[DOBIAŠ, Daniel (25%) - EŠTOK, Gabriel (25%) - ONUFRÁK, Alexander (25%) - BZDILOVÁ, Renáta (25%) ]
Ohlasy:
[4] GBÚROVÁ, Marcela. Smer-Sd-šanca na politickú dlhovekosť. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 47-59.
[4] GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie na prodej? In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 19-33.
[4] KLUS, Martin. Ústavnosť v podmienkach Slovenskej republiky a jej perspektívy. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 207-211.
[4] KOZIAK, Tomáš. Turecko na ceste napĺňania politických kritérií členstva v Európskej únii alebo turecké opätovné dobiehanie európskych dejín. In Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 449-461.

FAI2 Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia / Daniel Dobiaš, Gabriel Eštok, Renáta Bzdilová (eds.) ; recenzenti Miroslav Pekník, Jana Reschová. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - 494 s. - ISBN 9788081520303 (brož.).
[DOBIAŠ, Daniel (50%) - EŠTOK, Gabriel (25%) - BZDILOVÁ, Renáta (25%) ]

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií ( 2 )
GII1 BARCAMP: „Práca v politologickej komunite“ / Renáta Bzdilová, Gabriel Eštok.
In: Universitas Šafarikiana. - ISSN 1338-1377. - Roč. XXXVIII, č. 2 (2011), s. 19.
[BZDILOVÁ, Renáta (50%) - EŠTOK, Gabriel (50%) ]

GII2 Študentská vedecká konferencia: Aktuálne otázky medzinárodnej a domácej politiky / Renáta Bzdilová, Gabriel Eštok.
In: Universitas Šafarikiana. - ISSN 1338-1377. - Roč. XXXVIII, č. 2 (2011), s. 19.
[BZDILOVÁ, Renáta (50%) - EŠTOK, Gabriel (50%) ]

________________________________________
Štatistika kategórií publikačnej činnosti:
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 4
DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1
EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 1
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 2
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 2
________________________________________C E L K O M 12
Štatistika ohlasov:
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
________________________________________C E L K O M
19

Účasť na konferenciách a vyžiadané prednášky:
Vedecké konferencie:
1. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
“Morálka, etika a politika: 500 let Machiavelliho díla Il principe“
- Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně (Česká republika)
- Konferencia sa konala v dňoch 09. – 10. 05. 2013 v Kolíne (Česká republika)

2. INTERPOLIS ´12
IX. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
“Sekcia: Politologické aspekty vývoja moderného politického systému, Kríza Európskej Únie?”
- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici (Slovenská republika), Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici (Slovenská republika), Uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego v Kielcach (Poľsko).
- Konferencia sa konala dňa 09. 11. 2012
- „Stredoveký projekt európskej spolupráce v diele českého kráľa Jiřího z Poděbrad“

3. STUDENTSKÝ POLITOLOGICKÝ BARCAMP
- Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (Česká republika)
- Barcamp sa konal dňa 10. 12. 2011 v Opavě (Česká republika)

4. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION
„The Scale of Globalization“
- Ostravská univerzita v Ostrave, (Česká republika)
- Konferencia sa konala dňa 8. - 9. 09. 2011
- „Globalization – An Old or a New Phenomenon?“

5. STUDENTSKÝ POLITOLOGICKÝ BARCAMP
- Masarykova univerzita, Brno (Česká republika)
- Barcamp sa konal dňa 04. 06. 2011 v Brne (Česká republika)

6. X. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
“Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011“
- Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 31. 05. 2011 v Bratislave (Slovenská republika)
- “Migračný tlak zo severnej Afriky do Európskej únie“

7. 1. ročník ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE na tému
“Aktuálne otázky domácej a zahraničnej politiky“
- Katedra politológie Filozofickej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovenská republika) a Občianske združenie Res Publica
- Konferencia sa konala dňa 27. 05. 2011 v Košiciach (Slovenská republika)
- “Stredomorská migrácia do EÚ“

8. VĚDECKÝ SEMINÁŘ
“Proměny politických stranve Střední Evropě“
- Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně a Nezávislé centrum pro studium politiky (Česká republika)
- Konferencia sa konala dňa 04. 11. 2010
- “Vývoj kresťanskej demokracie v strednej Európe - príklad Poľska a Slovenska“

9. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV v rámci PREŠOVSKÝCH POLITOLOGICKÝCH DNÍ s názvom
“Výsledky doktorandského výskumu: Konferencia sa konala pod záštitou riaditeľky inštitútu politológie FF PU v Prešove prof. PhDr. Marcely Gbúrovej, CSc.”
- Inštitút politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala v dňoch 28. – 29. 01. 2010
- “Problematika volieb v kontexte sekundárneho analfabetizmu“

10. VIII. MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM (Doktorandská konferencia)
“Európa dvadsať rokov po zmene”
- Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 08. 12. 2009
- “Sekundárny analfabetizmus a jeho vývoj na území SR od roku 1989“


11. V. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2009
“Pod záštitou dekana Filozofickej fakulty prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc.”
- Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Prešov (Slovenská republika)
- Konferencia sa konala dňa 28. 04. 2009
- “Globalizácia ako jav starý alebo nový?”

Vyžiadané vedecké prednášky:
1. „CENTRAL EUROPE – CONCEPTS OF INTEGRATION“
Univerzita Mikuláša Koperníka v Toruńu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
-Fakulta politológie a medzinárodných vzťahov (Wydział politologii i studiów międzynarodowych)
-tri prednášky v anglickom jazyku sa konali 02., 04. a 05.04.2012

Iné vystúpenia:
1. KÚSOK EURÓPY (debata v rámci projektu pre stredné školy EUROSCHOLA)
- Gymnázium v Giraltovciach
- Debata sa konala 05. 12. 2011
- „Fungovanie Európskeho parlamentu“

2. CAFE EUROPA, Košice
- Debata sa konala 30. 03. 2011 v Panta Rhei palác kníh, Košice
-"Zmeny v severnej Afrike destabilizujú Európu"

Mediálne výstupy:
1. SPRÁVY A KOMENTÁRE RTVS
- RTVS
- relácia odvysielaná 09. 04. 2013
- politologická analýza na tému - Odchádzajúci SaS môžu vytvoriť novú stranu

2. SPRÁVY A KOMENTÁRE RTVS
- RTVS
- relácia odvysielaná 18. 02. 2013
- politologická analýza na tému - Radoslav Procházka odchádza z KDH

3. TÉMA ZO SPOLOČNOSTI
- TV Region Košice
- relácia odvysielaná 08. 11. 2011
- účasť v diskusii na tému – SLOBODA – ROVNOSŤ – PORIADOK: Kam kráčaš demokracia – predstavenie projektu Košických politologických dialógov

4. HLAVNÉ SPRÁVY
- TV Region Košice
- relácia odvysielaná 04. 04. 2011
- rozhovor na tému Zmeny v severnej Afrike destabilizujú Európu v rámci diskusných podujatí Café EurópaZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu