Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Mgr. Gabriel Koscelanský

e-mail:
gabriel.koscelansky@gmail.com

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
231

Vzdelanie:
2015 - trvá - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
Odbor/špecializácia: Politológia/ denné prezenčné doktorandské štúdium

2013 - 2015 - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
Odbor/špecializácia: Politológia/ Mgr.
Obhajoba diplomovej práce na tému: „Násilie páchané na ženách a deťoch ako problém súčasnej spoločnosti“

2010 - 2013 - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
Odbor/špecializácia: Politológia/Bc.
Obhajoba bakalárske práce na tému: „Delikvencia mládeže“

2006 - 2010 - Gymnázium Študentská 4, 069 01 Snina

Jazyky:
Anglický jazyk – pokročilý
Nemecký jazyk – mierne pokročilýZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu