Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Mgr. Gabriela Szabariová

e-mail:
gabriela.szabariova@gmail.com

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
231


Vzdelanie:
2014 – trvá Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach; odbor teória politiky
denné prezenčné doktorandské štúdium

2012 – trvá Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach; doplňujúce pedagogické štúdium

2012 – 2014 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach; odbor politológia
obhajoba diplomovej práce na tému: „Migračná politika Švajčiarskej konfederácie a jej súčasné problémy“
2010 – 2012 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach; odbor politológia;
obhajoba bakalárskej práce na tému: „Štátne občianstvo – politologický pohľad naň a komparácia existujúcich modelov“
2009 – 2010 Filozofická fakulta v PU v Prešove; odbor politológia
2005 – 2009 Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice


Ocenenia:
2012 – Cena dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Jazyky:
anglický jazyk
nemecký jazyk – pokročilý


Člen organizačných tímov vedeckých konferencií:
3. Ročník košických politologických dialógov – Politika v kultúre, kultúra v politike: kam kráčaš demokracia, 21. – 22. november 2013

Účasť na konferenciách:
1. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
„Demokracia – stav – kontexty – perspektívy“
- Katedra politológie Filozofickej Fakulty UPJŠ v Košiciach
- konferencia sa konala 17. 5. 2013 v Košiciach
- „Občiansky verzus národný princíp v udeľovaní občianstva vo vybraných štátoch “

2.VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
„Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky“
- Katedra politológie Filozofickej Fakulty UPJŠ v Košiciach a OZ Res Publica
- konferencia sa konala 23. 5. 2014 v Košiciach
- „Migračná politika Švajčiarskej konfederácie a jej súčasné problémy“


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu