Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

e-mail:
majka.hrehova@gmail.com

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
224

Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:00 - 12:00

Vzdelanie:
2003 – 2007- Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov
2007 – 2010 – Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta. Inštitút politológie. Odbor: Politológia. Obhajoba bakalárske práce na tému: „Holokaust ako historicko-morálny a politický problém“. Nadobudnutý titul: Bakalár.
2010 – 2012 – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta. Katedra politológie. Odbor: Politológia. Obhajoba diplomovej práce na tému: „„Riešenie“ židovskej otázky a katolícka cirkev na Slovensku.“. Nadobudnutý titul: Magister.
2012 – trvá - denné prezenčné doktorandské štúdium. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická fakulta. Katedra politológie. Odbor: Teória politiky. Dizertačná práca: „Rasizmus, ako zdroj mocensko-politických súbojov.“

Kurzy a vzdelávanie:
2013 Summer Symposium - 12th Annual Martin & Doris Rosen Symposium on Remembering the Holocaust: A Summer Symposium for Educators and the Community. Appalachian State University, Boon, North Carolina, USA.
Certifikát: Martin & Doris Rosen Summer Symposium „Remembering the Holocaust“, Appalachian State University, July 13 – July 18, 2013.

24.-25. október 2013 „S premiérom na cestách“. Dvojdňová zahraničná cestá predsedu vlády SR Roberta Fica v Bruseli. Zasadnutie Európskej rady v Bruseli.

Doposiaľ vyučované predmety:
Dejiny sociálno - politického myslenia I.
Dejiny sociálno - politického myslenia II
Dejiny sociálno - politického myslenia v Čechách a na Slovensku.
Ochrana ľudských práv a základných slobôd.

Jazyky:
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Člen organizačných tímov vedeckých konferencií:
II. Ročník košických politologických dialógov. Voľby 2012: Kam kráčaš demokracia,
15. - 16. november 2012.
II. Ročník študentskej vedeckej konferencie. Demokracia /Stav - Kontexty – Perspektívy/. 17. máj 2013.
III. Ročník košických politologických dialógov. Politika v kultúre, kultúra v politike: Kam kráčaš demokracia, 21.-22. november 2013.

Účasť na konferenciách:
1. Rómsky holokaust v krajinách strednej Európy. Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 12. december 2012. „Pracovné tábory tzv. asociálov a Rómov v krajinách strednej Európy v období druhej svetovej vojny (1939-1945)“.

2. Morálka, etika a politika. 500 let Machiavelliho diela „IL PRINCIPE“. ACADEMIA RERUM CIVILIUM – Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně. 9. – 10. máj 2013. „Morálka verzus politika“.

3. DEMOKRACIA /Stav – Kontexty – Perspektívy/ II. ročník Študentskej vedeckej konferencie. Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 17. máj. 2013. „Demokracia, ľudské práva a Slovenský štát (1939 – 1945)“.

4. Európsky rok občanov. INTERPOLIS´13 X. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici (Slovenská republika), 15. november 2013. Sekcia: Dimenzie Európskeho občianstva. „Občianstvo v ľudskoprávnom kontexte“.

5. III. ročník Košických politologických dialógov - "Politika v kultúre, kultúra v politike: Kam kráčaš demokracia". Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 21.-22. november 2013. „Politická kultúra včera a dnes“.

Zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác:

AED1
Prejavy extrémizmu a rasizmu pred, počas a po voľbách v roku 2012 / Mária Hrehová ; recenzenti Miroslav Pekník, Jana Reschová.In: Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 9788081520303. - S. 335-346.[HREHOVÁ, Mária doktorand (100%) ]

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )
BAB1 Rómsky holokaust v krajinách strednej Európy / Zuzana Andrejová a kolektív ; recenzenti Jaroslav Coranič, Cyril Hišem, Peter Šturák. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012. - 148 s. - ISBN 9788055507187 (viaz.).
[ANDREJOVÁ, Zuzana (28%) - ČECHOVÁ, Ivana (15%) - HALGAŠOVÁ, Ivana (6%) - HREHOVÁ, Mária doktorand (15%) - HUDÁKOVÁ, Adriana (1%) - LIŠKA, Anton (10%) - SEGĽOVÁ, Lucia (6%) - SLIVKA, Daniel (12%) - VARHOĽ, Lukáš (6%) - ZUBAJ, Rastislav (1%) ]

GHG - Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup ( 1 )

GHG1 Slovenky na sympóziu o holokoauste / Mária Hrehová, Mária Véghová. - online. - Popis urobený 1.2.2014.
In: Slovenská republika [elektronický zdroj]. - ISSN 1336-2313. - (2013), s. 1. - Spôsob prístupu: http://www.delet.sk/zivot-a-judaizmus/holocaust/slovenky-na-sympoziu-o-holokoauste.
[HREHOVÁ, Mária doktorand (90%) - VÉGHOVÁ, Mária (10%) ]

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu