Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Mgr. Mária Petríková

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
231

Vzdelanie:
2016 - trvá - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
Odbor/špecializácia: Politológia/ denné prezenčné doktorandské štúdium
Téma dizertačnej práce: „Mäkká moc ako nástroj zahraničnej politiky“

2014 - 2016 - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
Odbor/špecializácia: Politológia/ Mgr.
Obhajoba diplomovej práce na tému: „Zahraničná politika Ruskej federácie z pohľadu teórii medzinárodných vzťahov“

2011 - 2014 - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
Odbor/špecializácia: Politológia/ Bc.
Obhajoba bakalárskej práce na tému: „Zdroje a prejavy intolerancie“

2007 - 2011 - Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov

Jazyky:
anglický jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk – začiatočník


Účasť na konferenciách:
V. ročník Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov
„Výzvy a riziká spoločnosti v 21. storočí“
- Katedra politológie Filozofickej Fakulty UPJŠ v Košiciach
- konferencia sa konala 12. - 13. mája 2016 v Košiciach
- téma príspevku - „Anexia Krymu“


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu