Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Mgr. Matúš Béreš

e-mail:
matus.a.beres@gmail.com

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
231


Vzdelanie:
2014 – trvá Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach; odbor teória politiky
denné prezenčné doktorandské štúdium

2012 – 2014 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach; odbor politológia
obhajoba diplomovej práce na tému: „Politická analýza vlád V. Mečiara v rokoch 1990 – 1998“
2012 – 2014 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach; doplňujúce pedagogické štúdium
obhajoba záverečnej práce DPŠ na tému: „Pojmové mapovanie ako diagnostická metóda overovania vedomostí žiakov“
2010 – 2012 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach; odbor politológia;
obhajoba bakalárskej práce na tému: „Zánik ČSFR a úloha politických elít v tomto procese“
2009 – 2010 Filozofická fakulta v PU v Prešove; odbor politológia
2005 – 2009 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice

Ocenenia:
2012 – Cena dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Prax:
2010 – trvá – poslanec Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach
2013 – kancelária poslanca NR SR Martina Fecka

Jazyky:
anglický jazyk
ruský jazyk – začiatočník
ukrajinský jazyk - začiatočník


Člen organizačných tímov vedeckých konferencií:
3. Ročník košických politologických dialógov – Politika v kultúre, kultúra v politike: kam kráčaš demokracia, 21. – 22. november 2013

Účasť na konferenciách:
1. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
„Demokracia – stav – kontexty – perspektívy“
- Katedra politológie Filozofickej Fakulty UPJŠ v Košiciach
- konferencia sa konala 17. 5. 2013 v Košiciach
- „Vôľa ľudu a zánik ČSFR“

2.VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
„Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky“
- Katedra politológie Filozofickej Fakulty UPJŠ v Košiciach a OZ Res Publica
- konferencia sa konala 23. 5. 2014 v Košiciach
- „Zahraničnopolitické smerovanie Slovenska v období vládnutia Vladimíra Mečiara“


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu