Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Migranti - výzva alebo ohrozenie?

Dňa 30. septembra 2015 vo večerných hodinách sa v novo zrekonštruovaných priestoroch Minervy uskutočnilo v poradí už 2. stretnutie študentov UPJŠ, ktoré zorganizovalo Gréckokatolícke univerzitné centrum a ktoré funguje pod vedením duchovného otca Martina Mráza. Témou tohto stretnutia boli migrácia a migranti. Ako hosť stretnutia bol na stretnutie so študentmi pozvaný Mgr. Alexander Onufrák, PhD., ktorý pôsobí na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach, nakoľko sa danej problematike dlhodobo venuje.
Počas prednášky odznelo množstvo zaujímavých informácií nie len o aktuálnych migračných udalostiach a trendoch. Rozobraté totiž boli i viaceré migračné teórie, migračná terminológia, integračné modely či historický kontext migrácie v Európe v 20. a 21. storočí. Ďalšími témami, ktoré Mgr. Alexander Onufrák, PhD. na spoločnom stretnutí so študentmi rozobral bola problematika Schengenu a s tým spojený slobodný pohyb a pobyt osôb v rámci EÚ či ochrana vonkajších hraníc EÚ. V úplnom závere krátky čas ostal aj na otázky z publika.

Celá obrazovkaZpäťPlayĎalší

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu