Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

PhDr. Michal Kaliňák

Email:
michal.kalinak@post.sk

Adresa:
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
224

Konzultačné hodiny ZS 2013/2014:

Vzdelanie:
1999 – 2004 - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
študijný odbor: Politológia – Ukrajinský jazyk a literatúra
2005 – Obhajoba rigoróznej skúšky

2008 – 2010 - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: Teória politiky

2010 - doposiaľ - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: Teória politiky

Ocenenia:
2005 – INFOČIN, 2. miesto v kategórii „Priateľ informácií“

Prax:
2000 – 2002 - asistent predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
2002 – 2006 – poslanec mestského zastupiteľstva v Medzilaborciach
2004 – 2008 - tlačový tajomník Mestského úradu v Prešove
2009 – 2010 - predseda Miestnej organizácie Rusínskej obrody v Prešove
2009 – 2010 - poradca a hovorca podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
od 2010 - hovorca Združenia miest a obcí Slovenska
od 2010 – poslanec mestského zastupiteľstva v Prešove
V minulosti bol členom redakčnej rady spoločensko-politického týždenníka Slovo. Je dlhoročným členom redakčnej rady a pravidelným prispievateľom magazínu Územná samospráva. Pravidelne publikuje aj v týždenníku Obecné noviny.

Doposiaľ vyučované predmety:
Verejná správa
Politický marketing
Politologické aspekty masmediálnej komunikácie

Jazyky:
Anglický jazyk – aktívne, ukrajinský – aktívne

Osobný web:
www.misokalinak.skZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu