Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Politologická exkurzia '14

Exkurzia v Maďarskom parlamente spojená s prehliadkou mesta.


Termín - 10. apríl 2014
Doprava - vlakom (individuálne).

Program exkurzie:
Politologická exkurzia ´14 (Budapešť, Maďarsko)
1. 04:59 - Odchod z Košíc vlakom (Staničné námestie, Košice)
2. 9:30 – Príchod do Budapešti
3. 9:30 – 10:30 Presun do Domu teroru
4. 10:30 – 12:00 Exkurzia v Dome teroru
5. 12:45 – 13:50 Prehliadka Parlamentu
6. 14:30 – 16:30 Bazilika sv. Štefana, Námestie hrdinov (vrátane prestávky na obed)
7. V rámci časových možností – Prehliadka Budína
8. 18:30 odchod z Budapešti – Košice
9. 23:03 príchod do Košíc


Z dôvodu rezervácie exkurzie v parlamente potrebujeme presný počet osôb, preto je potrebné nahlásiť sa do piatku 28. marca 2014 u Mgr. Márie Hrehovej (kancelária č.104)

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Máriu Hrehovú ( majka.hrehova@gmail.com)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu