Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Prednáška pre vojenských veteránov

Prednáška pre vojenských veteránov bola jednou z ďalších vydarených akcií Občianskeho združenia Res Publica fungujúceho na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach. Vojenskí veteráni tak mali príležitosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o politickom systéme Slovenskej republiky, ktoré im odprezentovali Mgr. Renáta Bzdilová PhD. a Mgr. Jakub Bardovič. Prednáška sa konala v stredu 24. februára 2016 na ulici Moyzesovej 18 a v rámci nej odzneli poznatky z oblasti legislatívnej, exekutívnej a súdnej moci v podmienkach Slovenskej republiky. Účastníci mohli okrem iného za správne zodpovedanie otázok vyhrať knižnú publikáciu Vybrané kapitoly z teórie demokracie, ktoré poskytla Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach. Ako to už býva na takýchto podujatiach zvykom, po prednáške ostal priestor aj na otázky z publika za účelom vyvolania plodnej diskusie, v rámci ktorej odznelo množstvo zaujímavých názorov a pohľadov k predmetnej téme. Pre vystupujúcich, ako aj pre samotných účastníkov to bola bezpochyby cenná skúsenosť, pričom obe strany prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu za účelom rozvíjania vzájomných vzťahov.


Autor: Mgr. Gabriel Koscelanský
Katedra politológie FF UPJŠ v KošiciachCelá obrazovkaZpäťPlayĎalší

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu