Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Prijímacie konanie 2014/15

BAKALÁRSKY STUPEŇ
Termín podania prihlášky do: 31. marca 2014
INFO: http://www.upjs.sk/public/media/1208/pk-Bc-2014-15-final.pdf

MAGISTERSKÝ STUPEŇ
Termín podania prihlášky do: do 31. marca 2014
INFO: http://www.upjs.sk/public/media/1208/pk-Mgr-2014-15-uprava2.pdf

DOKTORANDSKÝ STUPEŇ
Termín podania prihlášky do: 20. jún 2014
INFO: http://www.upjs.sk/public/media/1208/pk-PhD-2014-15-uprava.pdf

Témy rigoróznych prác na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
za jednotlivé študijné odbory
INFO: http://www.upjs.sk/public/media/1254/RK-temy-prac-25-7-2013.pdf

Elektronická prihláška na štúdium na FF UPJŠ
INFO: http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/pk-el-prihlaskaZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu