Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Program 1. ročníka Študentskej vedeckej konferencie

PROGRAM ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
27.5.2011, Piatok
Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach, Budova Lákárskej fakulty (Trieda SNP 1),
5. poschodie, miestnosť UTV-Z1

9:00 – 9:30 Registrácia účastníkov

9:30 – 9:45 Otvorenie 1. ročníka Študentskej vedeckej konferencie na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach pani prof. Marcelou GBÚROVOU

9:45 – 10:45 Prvý blok vystúpení
Praticipatívna demokracia – občianske združenia
Mgr. Renáta BZDILOVÁ
1. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Lobing potrebuje pravidlá
PhDr. Michal KALIŇÁK
3. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Politická propaganda ako nástroj ovplyvňovania názorov
Lenka KOŽÁROVÁ
3. ročník Bc., Katedra politológie FF UPJŠ

Občianske iniciatívy v SR po roku 1990
Bc. Lenka KORPÁŠOVÁ
1. ročník Mgr., Katedra politológie FF UPJŠ

10:45 – 11:45 Druhý blok vystúpení
Filozofické reflexie EÚ
Eva DĚDEČKOVÁ
3. ročník Bc., Katedra filozofie FF UPJŠ

Vnútorná protirečivosť troch základných pilierov európskej civilizácie
Michal BAJLA
3. ročník Bc., Katedra filozofie FF UPJŠ

Problematika odluky cirkví od štátu na Slovensku a jej riešenie v kontexte európskych modelov
PhDr. Martin HARMAŇOŠ
3. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Holokaust ako historicko-morálny a politický problém
Bc. Mária HREHOVÁ
1. ročník Mgr., Katedra politológie FF UPJŠ

11:45 – 12:30 Prestávka

12:30 – 13:30 Tretí blok vystúpení
Inštitút imunity v politickom a právnom systéme SR
PhDr. Pavol GOJDIČ
1. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Voľný mandát v právnom poriadku Slovenskej republiky
Roman FRNČO
4. ročník Bc., Právnická fakulta UPJŠ

Politika práce a právo na prácu v podmienkach Slovenskej republiky
PhDr. Katarína RAJŇÁKOVÁ
3. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Farba verzus zodpovednosť
PhDr. Veronika GAZDOVÁ
1. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

13:30 – 14:30 Štvrtý blok vystúpení
Revolučný rok
Bc. Miroslav DENCI
1. ročník Mgr., Katedra politológie FF UPJŠ

Migrácia zo Severnej Afriky do Európy - stav, kontext, perspektívy
Mgr. Gabriel EŠTOK
1. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Migračná a menšinová politika
PhDr. Lucia BOROŇOVÁ
2. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Renesancia nacionalizmu v Európe na začiatku 21. storočia

Mgr. Alexander ONUFRÁK
1. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Každý/á účastník/čka má vyhradený čas 10 minút. Za každým vystúpením bude priestor na otázky a následnú diskusiu.

Organizačný tím:
Mgr. Gabriel Eštok ( gestok@gmail.com)
Mgr. Renáta Bzdilová ( bzdilova.renata@gmail.com)

Program vo formáte pdf.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu