Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Program 2. ročník Študentskej vedeckej konferencie

2. ročník
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

DEMOKRACIA
Stav – Kontexty – Perspektívy

Konferencia sa uskutoční 17. mája 2013 v priestoroch Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach.


PROGRAM

10. máj 2013

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 – 9:30 Otvorenie 2. ročníka Študentskej vedeckej konferencie na
Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marcelou GBÚROVOU, CSc.


9:30 – 10:30 1. blok vystúpení

Demokracia, ľudské práva a Slovenský štát (1939-1945)
Mgr. Mária HREHOVÁ
1. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Dejinný zlom v roku 1989 – koniec partokracie na Slovensku?
PhDr. Michal KOŠIČAN
1. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Vôľa ľudu a zánik ČSFR
Bc. Matúš BÉREŠ
1. ročník Mgr., Katedra politológie FF UPJŠ

Konsolidácia demokracie po roku 1993
Mgr. Lenka KORPÁŠOVÁ
1. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

10:40 – 11:40 2. blok vystúpení

Občiansky verzus národný princíp v udeľovaní štátneho občianstva vo vybraných štátoch
Bc. Gabriela SZABARIOVÁ
1. ročník Mgr., Katedra politológie FF UPJŠ

Posilňovanie demokratizácie Európskej únie so zreteľom na tvorbu práva v Európskej únii
Mgr. Zuzana ANTOŠOVÁ
2. ročník PhD., Katedra teórie štátu a práva PrF UPJŠ

Lisabonská zmluva z hľadiska prehlbovania demokratických základov
Mgr. Milan KOČAN
1. ročník PhD., Katedra teórie štátu a práva PrF UPJŠ

Identita západnej civilizácie a demokracia
Mgr. Peter TÉGLÁS
3. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

11:40 – 12:30 Obedňajšia prestávka

12:30 – 13:40 3. blok vystúpení

Priama demokracia

Mgr. Renáta BZDILOVÁ
3. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Potenciál využitia nástrojov e-participácie v deliberatívnej demokracii
PhDr. Roland KYŠKA
1. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Média, voľby a demokracia
PhDr. Ondrej LYSINA
2. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Sloboda prejavu
Mgr. Peter ČUROŠ
1. ročník PhD., Katedra Teórie štátu a práva PrF UPJŠ

K morálnemu minimu práva ako základu demokratického
právneho myslenia
Mgr. Dominik ŠOLTYS
1. ročník PhD., Katedra teórie štátu a práva PrF UPJŠ

13:50 – 14:50 4. blok vystúpení

Občan za dverami EÚ
Mgr. Gabriel EŠTOK
3. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

Dvojkomorový parlamentný systém na Slovensku
Igor MELICHER
1. ročník Bc., Katedra politológie FF UPJŠ

Angažovanosť Číny v Afrike a jej dôsledky pre politický
a hospodársky vývoj niektorých afrických štátov
Bc. Michal MAJKRZÁK
2. ročník Mgr., Katedra politológie FF UPJŠ

Kríza blízkeho východu
Mgr. Miroslav DENCI
1. ročník PhD., Katedra politológie FF UPJŠ

14:50 – 15:00 Ukončenie 2. ročníka Študentskej vedeckej konferencie

Každý/á účastník/čka má vyhradený čas 10 minút.
Za každým blokom vystúpení bude priestor na otázky a následnú diskusiu.


Organizačný tím:
Mgr. Mária Hrehová ( majka.hrehova@gmail.com)
Mgr. Gabriel Eštok ( gestok@gmail.com)
Mgr. Renáta Bzdilová ( bzdilova.renata@gmail.com)

Program (pdf)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu