Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Publikácie

Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky

Zborník príspevkov z III. ročníka Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov konanej 23. mája 2014 Katedrou politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

DEMOKRACIA: Stav - Kontexty - Perspektívy
(Zborník príspevkov z II. ročníka Študentskej vedeckej konferencie konanej 17. mája 2013)
EŠTOK, Gabriel; HREHOVÁ, Mária; BZDILOVÁ, Renáta (eds.)

VOĽBY 2012: Kam kráčaš demokracia
(Odborná knižná publikácia nadväzujúca na 2. ročník Košických politologických dialógov)
DOBIAŠ, Daniel; EŠTOK, Gabriel; BZDILOVÁ, Renáta (eds.)


SLOBODA - ROVNOSŤ - PORIADOK: Kam kráčaš demokracia
(Odborná knižná publikácia nadväzujúca na 1. ročník Košických politologických dialógov)
DOBIAŠ, Daniel; EŠTOK, Gabriel; ONUFRÁK, Alexander; BZDILOVÁ, Renáta (eds.)

Úvod do sociológie
BUOCOVÁ, Zlatica


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu