Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Revolutions in the Autumn of Nations - revolution in Romania and Bulgaria in 1989

V dňoch 25. – 28. septembra 2015 sa zástupcovia Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach a OZ Res Publica (Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.; Mgr. Alexander Onufrák, PhD.; Mgr. Gabriel Eštok, PhD.; Mgr. Jakub Bardovič; Mgr. Gabriela Szabariová) zúčastnili workshopu na tému: "Revolutions in the Autumn of Nations - revolution in Romania and Bulgaria in 1989", ktorý nadväzoval na eventy realizované na Slovensku a v Poľsku. Organizátori si vybrali za miesto realizácie projektu mestá Deta a Timişoara (Temešvár). Temešvár zohral v demokratizačnom procese dôležitú úlohu, keďže práve tu sa začala v decembri v roku 1989 vlna protestov proti vtedajšej vláde.
Cieľom projektu bolo ponúknuť zábavnou formou participantom z Poľska, Rumunska a Slovenska prostredníctvom prednášok doplnených o rôzne aktivity informácie o revolučných udalostiach v Rumunsku, umožniť im diskutovať s priamymi účastníkmi udalostí a položiť im svoje otázky. Program workshopu zahŕňal aj prehliadku mesta, v rámci ktorého bolo možné navštíviť múzeum s touto tematikou a tiež miesta, ktoré zohrali počas revolučných udalostí významnú úlohu. Okrem poznávania histórie sa participanti podieľali na vytváraní a testovaní spoločenskej hry, ktorá má za úlohu priblížiť hravou formou procesy pádu komunistických režimov v strednej a východnej Európe. Zaujímavou súčasťou pobytu bolo i poznávanie miestnej kultúry. Účastníci projektu si odniesli domov mnohé cenné poznatky a nové zážitky.

Celá obrazovkaZpäťPlayĎalší

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu