Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Rigorózne skúšky 2010/2011

Oznamujeme Vám, že rigorózne práce je potrebné odovzdať najneskôr do 17. júna 2011 vo vytlačenej a zviazanej verzii (1 exemplár odovzdať na rektoráte Mgr. L. Kohoutkovej a 2 exempláre na Katedre politológie) a v elektronickej forme na CD (1 exemplár odovzdať na rektoráte Mgr. L. Kohoutkovej). Rigorózne skúšky sa uskutočnia dňa 29. júna 2011 o 9:00 hod. V prípade neodovzdania práce v stanovenom termíne bude možnosť novej obhajoby až v nasledujúcom akademickom roku 2011/2012 (v decembrovom termíne), pričom bude potrebné prácu odovzdať najneskôr do 25.11.2011.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu