Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Stretnutie so stálym zástupcom veľvyslanca SRN na Slovensku REINHARDOM WIEMEROM

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci


s OZ Res Publica

Vás pozývajú
na stretnutie so stálym zástupcom veľvyslanca SRN na Slovensku

REINHARDOM WIEMEROM

ktoré sa uskutoční dňa 23.3.2011 o 12:35
v miestnosti UTV-Z 1.

Súčasťou stretnutia bude prednáška na tému
NEMECKO-SLOVENSKÉ VZŤAHY

Prednáška bude tlmočená z anglického jazyka.

Plagát na stiahnutie vo formáte pdf


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu