Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Témy bakalárskych a dimplomových prác 2016/2017

Bakalárske práce 2016/2017


Prof. PhDr. M. Gbúrová, CSc.
1. Postavenie politických strán v budúcnosti
2. Volebné systémy a kvalita demokracie
3. Je možný globálny hodnotový konsenzus? Realita alebo ilúzia?

Doc. PhDr. T. Koziak, PhD.
1. Bezpečnostné hrozby a riziká v 21. storočí - analýza konkrétneho problému
2. Zlyhávajúce štáty a ich pozícia v medzinárodných vzťahoch

Doc. PhDr. D. Dobiaš, PhD.
1. Politické myslenie N. Machiavelliho
2. Fenomén utópie v dejinách politického myslenia
3. Hľadanie lepšieho sveta v liberalizme
4. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Doc. PhDr. R. Geffert, PhD
1. Analýza princípu sociálnej spravodlivosti v politickom programe strany KDH
2. Komparácia inštitútu parlamentného ombudsmana vo Švédsku a v SR

PhDr. J. Šutajová, PhD.
1. Národnostná politika na Slovensku v rokoch 2002 – 2006
2. Národnostná politika na Slovensku v rokoch 2006 – 2010

Mgr. R. Bzdilová, PhD.
1. Európska občianska iniciatíva ako nástroj priamej demokracie v EÚ
2. Rodová rovnosť a demokracia
3. Iná téma na základe dohody s vedúcou práce

Mgr. G. Eštok, PhD.
1. Národný štát v súčasných medzinárodných vzťahoch
2. Verejný euroskepticizmus na Slovensku
3. Postoje slovenských politických strán k európskej integrácii
4. Európska iniciatíva občanov
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. A. Onufrák, PhD.
1. Migračné trendy v Európe v roku 2015
2. Sociálno-politické myslenie Maxa Webera
3. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce


PhDr. M. Kaliňák, PhD.
1. Mesto ako základná politická jednotka
2. Politická komunikácia

PhDr. P. Gojdič, PhD.
1. Spravodlivosť v práve
2. Slobodná súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti

Mgr. M. Hrehová, PhD.
1. Protižidovská propaganda v dobových médiách v rokoch 1939 – 1945
2. Iná téma na základe dohody s vedúcou práce

Mgr. J. Bardovič
1. Politická participácia - slovenský kontext

Mgr. M. Béreš
1. 90-te roky 20. storočia v slovenskej politike
2. Zánik Česko-Slovenska

Mgr. G. Szabariová
1. Islam a turecká politika
2. Zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky

PhDr. K. Magdolenová
1. Rómovia vo verejnom živote po roku 1945 (na príklade konkrétnej lokality)
2. Voličský potenciál Rómov (v konkrétnej lokalite)
3. Postavenie rómskej ženy v spoločnosti (kvalitatívny výskum)

Mgr. E. Kenderešová
1. Bioetika - hrozba alebo nádej?
2. Ľudské práva v kontexte iracionalizmu a totalitarizmu

Mgr. G. Koscelanský
1. Politický extrémizmus na Slovensku
2. Terorizmus

Diplomové práce 2016/2017


Prof. PhDr. M. Gbúrová, CSc.
1. Multikulturalizmus v EÚ
2. Sloboda ako súčasť ľudských práv
3. Deformity demokracie na Slovensku po roku 1993

Doc. PhDr. T. Koziak, PhD.
1. Teoretické základy medzinárodných vzťahov – analýza diela konkrétnej osobnosti
2. Stredná Európa ako geopolitický fenomén
3. Mäkká moc ako nástroj zahraničnej politiky

Doc. PhDr. D. Dobiaš, PhD.
1. Sloboda a spravodlivosť v politickej teórii
2. Otvorená spoločnosť
3. Križovatky humanizmu
4. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Doc. PhDr. R. Geffert, PhD.
1. Efektívnosť monokameralizmu a bikameralizmu v legislatívnom procese
2. Princíp sociálnej spravodlivosti v politickom programe strany SMER-SD
3. Aktívna politika trhu práce v SR v období rokov 2012-2016

PhDr. J. Šutajová, PhD.
1. Národnostná politika na Slovensku v rokoch 1989 – 1994
2. Národnostná politika na Slovensku v rokoch 1994 – 1998
3. Národnostná politika na Slovensku v rokoch 1998 – 2002

Mgr. R. Bzdilová, PhD.
1. Občiansky aktivizmus v ére samostatnej Slovenskej republiky
2. Sociálne občianstvo a demokracia
3. Univerzita ako demokratická mikrokomunita
4. Iná téma na základe dohody s vedúcou práce

Mgr. G. Eštok, PhD.
1. Financovanie vojnových konfliktov
2. Integračné procesy v Latinskej Amerike
3. Integračné procesy v eurázijskom regióne
4. Program Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj 2015-2030
5. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

Mgr. A. Onufrák, PhD.
1. Úroveň a vývojové trendy politickej kultúry na Slovensku po roku 1989
2. Sociálne hnutia ako významný aktér sociálnej zmeny
3. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce


PhDr. M. Kaliňák, PhD.
1. Aktéri politického diania v samospráve
2. Inštitúty priamej demokracie v samospráve
3. Vybrané aspekty politického marketingu

PhDr. P. Gojdič, PhD.
1. Sloboda prejavu v politických otázkach
2. Právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí v podmienkach Slovenskej republiky
3. Právna istota ako princíp právneho štátu

Mgr. M. Hrehová, PhD.
1. Popieranie holokaustu, osvienčimská lož a sloboda prejavu
2. Genocída v Rwande ako zlyhanie svetovej politiky
3. Iná téma na základe dohody s vedúcou práce


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu