Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Témy bakalárskych prác 2010/2011

Štúdium > Bakalárske

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

 • Postavenie ombudsmana (verejný ochranca práv) v ústavnom systéme štátov V4
 • Voľby prezidenta v ústavných systémoch štátov V4
 • Volebné systémy v štátoch V4
 • Politologické portréty významných osobností v dejinách Slovenska.doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.

 • Úloha médií pri formovaní politického názoru občanov v moderných demokraciách
 • „Istoty a neistoty byrokracie“ – racionálny model spravovania a jeho kritika
 • Moc a problém spravovania


doc. PhDr. Tomáš Koziak, CSc.

 • Premeny svetového politického systému po skončení Studenej vojny
 • Vojna ako medzinárodnopolitický fenomén
 • Európska integrácia - vybraný teoretický problém
 • Vybraná téma podľa dohody so školiteľom


PhDr. Zlatica Buocová, CSc.

 • Sociálne hnutia – vznik, existencia, prejavy kolektívneho správania a pod. - v podmienkach SR
 • Masová kultúra a jej podoby v súčasnej spoločnosti
 • Záujmové skupiny v politickom živote
 • Voľby a volebné správanie v podmienkach súčasného Slovesnka


PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.

 • Politická teória N. Machiavelliho
 • Vzostupy a pády humanizmu
 • Vznik a vývoj ľudských práv
 • Utopické modely kreovania „ideálnych“ spoločenských pomerovPhDr. Richard Geffert, PhD.

 • Napĺňanie princípu sociálnej spravodlivosti v sociálnej politike SR v období rokov 2006 – 2011
 • Welfare state a Slovensko v súčasnosti
 • Etický kódex a verejná správa v SRPhDr. Jana Šutajová, PhD.

 • Téma podľa dohody s problematikou dejín verejnej správy (Formovanie regionálnej samosprávy na území dnešného Slovenska, Autonomistické prístupy k vytváraniu samosprávy v prvej Československej republike, Administratívne reformy na Slovensku v medzivojnovom období a pod.)
 • Politické názory a profil osobností: E. Stodola, M. Hodža, I. Dérer, A. Hlinka, J. Tiso, V. Šrobár a pod.
 • Slovenské politické strany v politickom systéme Československej republiky
 • Vybraná téma podľa dohody so školiteľomPhDr. Michal Kaliňák

 • Samospráva a jej miesto v demokratizácii spoločnosti
 • Politický marketing
 • Občianska spoločnosť a verejný záujem


Témy bakalárskych prác (pdf.)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu