Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Témy diplomových prác 2010/2011

Štúdium > Magisterské

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

 • Európsky medzikultúrny dialóg
 • Európa štátov resp. Európa národov?
 • Národná a občianska identita a formovanie európskej občianskej spoločnosti
 • Vývoj ľavicových a pravicových politických strán v SR po roku 1989
 • Nacionalizmus, jeho podstata a prejavy v politickom postkomunistickom priestore po roku 1989


doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.

 • Hodnotové systémy vo voličskom správaní
 • Spravodlivý obraz sveta
 • Bariéry občianskej (politickej) participácie


doc. PhDr. Tomáš Koziak, CSc.

 • Teoretické základy medzinárodnej politiky – analýza diela konkrétnej osobnosti
 • Idealistické smery uvažovania o medzinárodnej politike
 • Kosovo ako aktuálny medzinárodnopolitický problém
 • Bosna a Hercegovina ako aktuálny medzinárodnopolitický problém
 • Vybraná téma podľa dohody so školiteľom


PhDr. Zlatica Buocová, CSc.

 • Soci
 • álno-politické hnutia a ich pôsobenie v živote modernej spoločnosti
 • Masmédiá a politika
 • Voľby a volebné správanie
 • Sociálne problémy a ich politické aspekty
 • Záujmové skupiny a ich vplyv na politické rozhodovania


PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.


 • Sloboda a spravodlivosť v politických teóriách 20. storočia
 • Teória otvorenej spoločnosti
 • K vybraným aspektom vzťahu politiky a ľudskej prirodzenosti


PhDr. Richard Geffert, PhD.

 • Diferencie politických systémov USA a Francúzska
 • Realizácia základných funkcií sociálnej politiky v období rokov 2006 – 2011
 • Politika zamestnanosti na Slovensku v období rokov 2006 – 2011


PhDr. Jana Šutajová, PhD.


 • Postavenie menšín v Československu (menšina a obdobie podľa dohody).
 • Rómska problematika v politike vlád Slovenskej republiky
 • Téma podľa dohody s problematikou dejín verejnej správy (Formovanie regionálnej samosprávy na území dnešného Slovenska, Autonomistické prístupy k vytváraniu samosprávy v prvej Československej republike, Administratívne reformy na Slovensku v medzivojnovom období a pod.)
 • Iná téma podľa dohody so školiteľom


Témy diplomových prác 2010/2011 (pdf)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu