Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Témy diplomových prác 2011/2012

Štúdium > Magisterské

prof. PhDr. M. Gbúrová, CSc.
1. Politika ako povolanie, politika ako poslanie. Limity a riešenia
2. Participácia žien v slovenskej politike po roku 1989
3. Financovanie politických strán na Slovensku po roku 1989. Limity a riešenia
4. Inštitucionálne podoby Európskej únie. Varianty a perspektíva
5. Koncepcia federácie Milana Hodžu
6. Sociálne siete a politické strany
7. Sociálna spravodlivosť v politických postojoch Alexandra Dubčeka

doc. PhDr. E. Bolfíková, CSc.

1. Determinanty politického rozhodovania
2. Analýza politického správania politických reprezentantov
3. Vybraná téma po konzultáciách so školiteľom

doc. PhDr. T. Koziak, PhD.
1. Idealistická paradigma vo vývoji teórie medzinárodných vzťahov
2. Realistická paradigma vo vývoji teórie medzinárodných vzťahov
3. Perspektívy vývoja medzinárodných vzťahov po Studenej vojne
4. Európska integrácia v politickom myslení do roku 1945
5. Súčasný politický vývoj na Balkáne - vybraný konkrétny problém
6. Vybraná téma podľa dohody so školiteľom

PhDr. Zlatica Buocová, CSc.

1. Sociálno-politické hnutia a ich pôsobenie v živote modernej spoločnosti
2. Masmédiá a politika
3. Voľby a volebné správanie
4. Sociálne problémy a ich politické aspekty
5. Záujmové skupiny a ich vplyv na politické rozhodovania

PhDr. D. Dobiaš, PhD.

1. Sloboda a spravodlivosť v politickej teórii
2. Idea otvorenej spoločnosti
3. Peripetie v teórii a praxi humanizmu

PhDr. J. Šutajová, PhD.

1. Postavenie menšín v Československu (menšina a obdobie podľa dohody)
2. Rómska problematika v politike vlád Slovenskej republiky
3. Iná téma podľa dohody so školiteľom

Témy diplomových prác 2011/2012 (pdf)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu