Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Témy diplomových prác 2012/2013

Štúdium > Magisterské

prof. PhDr. Marcela GBÚROVÁ, CSc. (č. m. 4-13)
1. Idea mesianizmu v slovenskej politike. Vybrané kapitoly
2. Pluralita – politická hodnota moderného demokratického systému
3. Anarchizmus ako ideológia

4. Pravicový extrémizmus na Slovensku po roku 1993

doc. PhDr. Eva BOLFÍKOVÁ, CSc. (č. m. 4-15)
1. Determinanty politického rozhodovania.
2. Analýza politického správania politických reprezentantov.
3. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

doc. PhDr. Tomáš KOZIAK, PhD. (č. m. 4-14)
1. Teoretické základy medzinárodnej politiky – analýza diela konkrétnej osobnosti
2. Zlyhávajúce štáty a ich pozícia v medzinárodnej politike

PhDr. Zlatica BUOCOVÁ, CSc. (č. m. 4-15)
1. Sociálno-politické hnutia a ich pôsobenie v súčasnej spoločnosti
2. Verejná mienka, masmédiá, politická reklama a politická kultúra
3. Záujmové skupiny a lobbing v politickom živote

PhDr. Daniel DOBIAŠ, PhD. (č. m. 4-14)
1. Sloboda a spravodlivosť v politickej teórii
2. Otvorená spoločnosť. Od ilúzie k realite
3. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. Jana ŠUTAJOVÁ, PhD. (č. m. 4-13)

1. Postavenie menšín v Československu (menšina a obdobie podľa dohody)
2. Rómska problematika v politike vlád Slovenskej republiky
3. Iná téma na základe dohody s vedúcim práce

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. (č. m. 4-14)
1. Miestna samospráva a demokracia
2. Trendy v modernizácii samosprávy
3. Politicky marketing a komunikácia


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu