Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

UPJŠ v prvej stovke najlepších svetových univerzít

UPJŠ v Košiciach sa zapojila do celosvetového hodnotenia univerzít prostredníctvom Worldwide Professional University Rankings RankPro 2015/2016. V rámci RankPro 2015/2016 hodnotenia univerzít sa UPJŠ v Košiciach zaradila medzi top 500 svetových univerzít a umiestnila sa na celkovej 77 pozícii. V hodnotení európskych univerzít sa UPJŠ v Košiciach umiestnila na 35. mieste a v hodnotení slovenských univerzít získala 1. miesto.
Zo slovenských univerzít sa do hodnotenia zapojila Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach. Čiastkovo boli hodnotené tri ukazovatele, a to Academic ranking, BC-Index ranking a Public ranking. Academic ranking berie do úvahy kvalifikačnú štruktúru akademických zamestnancov celkovo a s prepočtom na počet študentov. BC-Index ranking analyzuje komunikatívnosť a informatívnosť univerzity navonok, zohľadňuje aj obsahovú kvalitu anglickej verzie web stránky. Public ranking sleduje národnú a medzinárodnú reputáciu univerzít spolu s ich umiestnením v iných národných a medzinárodných rankingoch.


Svetové poradie univerzít:
http://www.cicerobook.com/userfiles/files/A_RankPro_GWC_2016.pdf
Európske poradie univerzít:
http://www.cicerobook.com/userfiles/files/A_RankPro_GWC_Europe_2016.pdf
Slovenské poradie univerzít:
http://www.cicerobook.com/userfiles/files/SlovakiaABC%20RankPro%202015-2016.pdf
Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média
http://www.upjs.sk/verejnost-media/.


Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu