Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Uskutočnil sa VI. Politologický ples

Ak je Katedra politológie FF UPJŠ niečím charakteristická, tak je to dodržiavanie a úcta k tradíciám. Medzi tie patrí aj Politologický ples. Dňa 10. decembra 2015 sa v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach uskutočnil už jeho VI. ročník. Ako každoročne, ani tento rok nebol výnimkou a ples sa tešil bohatej účasti, kedy sa ho zúčastnilo 92 hostí. Pozvanie prijali tak študenti všetkých ročníkov politológie, ako aj členovia katedry, na čele s vedúcou katedry prof. PhDr. Marcelou Gbúrovou, CSc. a prorektorom pre rozvoj vzťahov s verejnosťou, prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc. V úvode vyzvali moderátori plesu pani profesorku na krátky prejav, v ktorom popriala všetkým príjemnú zábavu a oficiálne tak otvorila 6. ročník politologického plesu.
V priebehu celého večera sa jeho účastníci mohli tešiť bohatému programu. Tretí ročník bakalárskeho stupňa, ktorý mal na starosti organizáciu plesu, pripravil pre zúčastnených program v podobe tanečného vystúpenia dvojice mladých tanečníkov a speváckeho výkonu študentky tretieho ročníka Kataríny Lichvárikovej, ktorý sa tešil veľkému aplauzu. Nechýbalo ani skvelé jedlo, či výborná hudba, do ktorej vytvárali všetci zúčastnení rôzne tanečné kreácie.
Ples bol už tradične venovaný imatrikulácii prvákov, ktorých po prečítaní slávnostného sľubu, katedra prijala do svojej politologickej rodiny. Neoddeliteľnou súčasťou každého politologického plesu je taktiež rozlúčka s piatakmi, pri ktorej nám budúci magistri prezentovali svoje vedomosti a náležite potvrdili, že v roku 2016 budú pri štátniciach zo všetkých síl bojovať o získanie vytúženého titulu. Po niekoľkých tanečných kolách prišla na rad tombola. Tak ako po minulé roky, aj tento rok bola veľmi štedrá. Samotní výhercovia si tak určite prišli na svoje. Po tombole sa hostia posilnili vynikajúcou kapustnicou, ktorá padla každému určite veľmi vhod a zábava tak mohla pokračovať do skorých ranných hodín. Skvelá atmosféra a vynikajúca organizácia zo strany študentov tretieho ročníka počas celého večera boli výsledkom ďalšej vydarenej akcie Katedry politológie a bezpochyby sa stala prísľubom pokračovania tejto milej tradície aj v nasledujúcich rokoch.


Mgr. Gabriel Koscelanský

Celá obrazovkaZpäťPlayĎalší

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu