Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Výsledky 3. politologického turnaja v bowlingu

Súťaž tímov:
Prváci - 420
Tretiaci a spol. (spol = Mgr. Gabriel Eštok, PhD., Mgr. Mária Hrehová, Mgr. Gabriela Szabariová) - 401
Externisti - 376
Zamestnanci FF UPJŠ (Mgr. Renáta Bzdilová, PhD., Mgr. Gabriel Eštok, PhD., Mgr. Alexander Onufrák, PhD., Ing. Tomáš Polák, Ing. Marek Sekerák) - 374
Štvrtáci - 365
Doktorandi a priatelia Katedry politológie - 305
Piataci - 284

Súťaž jednotlivcov:
Mgr. Gabriel Eštok, PhD. - 123
Bc. Dominik Babušík - 111
Patrik Furik - 108
Ladislav Lukáč - 105
Jakub Malachovský - 88
Tomáš Dvorský - 87
Silvia Popovičová - 76

SLÁVA VÍŤAZOM A ČESŤ PORAZENÝM

Zapisovateľka: Zuzka Nedoroščíková


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu