Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Výsledky volieb zástupcov zamestnancov a študentov do AS FF UPJŠ na funkčne obdobie 2015 - 2019 zo dňa 8. 12. 2014

Zoznam zvolených kandidátov za zamestnaneckú časť:
Mgr. Zuzana BURÁKOVÁ, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky
Doc. PhDr. Daniel DOBIAŠ, PhD., Katedra politológie
Doc. PhDr. Soňa GABZDILOVÁ, PhD., Katedra histórie
PhDr. Beáta GAJDOŠOVÁ, PhD., Katedra pedagogickej psychológie
PhDr. Marián GLADIŠ, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
PhDr. Ivica HAJDUČEKOVÁ, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Mgr. Anabela KATRENIČOVÁ, Katedra romanistiky a klasickej filológie
PhDr. Andrea KLIMKOVÁ, PhD., Katedra aplikovanej etiky
Doc. PhDr. Margita MESÁROŠOVÁ, CSc., Katedra psychológie
PaedDr. Renáta OROSOVÁ, PhD., Katedra pedagogiky
PhDr. Helena PETRUŇOVÁ, CSc., Centrum jazykovej prípravy
PaedDr. Ingrid PUCHALOVÁ, PhD., Katedra germanistiky
Ing. Jana QUITKOVÁ, Dekanát FF
Mgr. Renáta TIMKOVÁ, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Juraj ŽIAK, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie
Prof. PhDr. Eva ŽIAKOVÁ, CSc., Katedra sociálnej práce

Zoznam zvolených kandidátov za študentskú časť:
Mgr. Matúš BEREŠ, Teória politiky, 1. ročník
Bc. Ester DEMJANOVÁ, Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, 2. ročník magisterského štúdia
Mgr. Magdaléna HALACHOVÁ, Integratívna sociálna práca, 3. ročník
Mgr. Pavol KAČMÁR, Sociálna psychológia a psychológia práce, 1. ročník
Mgr. Vladimír LICHNER, Integratívna sociálna práca, 3. ročník
Bc. Lukáš LUKAČÍN, Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, 2. ročník magisterského štúdia
Mgr. Antónia SABOLOVÁ FABIANOVÁ, Integratívna sociálna práca, 2. ročník
Mgr. Gabriela SZABARIOVÁ, Teória politiky, 1. ročník

Košice 10. 12. 2014
PhDr. Štefan Jusko, PhD.
predseda VaMK


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu