Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Hľadať

Prejdi na obsah

Zmena zasadacieho poriadku vyučujúcich (Petzvalova ul. č. 4)

Zasadací poriadok vyučujúcich na Petzvalovej ul. č. 4, Košice


VEDÚCA KATEDRY:

prof. PhDr. Marcela GBÚROVÁ, CSc. – č. m. 108

TAJOMNÍČKA KATEDRY:
PhDr. Jana ŠUTAJOVÁ, PhD. – č. m. 108

DOCENTI:
doc. PhDr. Eva BOLFÍKOVÁ, CSc. – č. m. 107
doc. PhDr. Tomáš KOZIAK, PhD. – č. m. 105
doc. PhDr. Daniel DOBIAŠ, PhD. – č. m. 105
doc. PhDr. Richard GEFFERT, PhD. – č. m. 106

ODBORNÍ ASISTENTI:
PhDr. Zlatica BUOCOVÁ, CSc. – č. m. 107
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. – č. m. 106
Mgr. Renáta BZDILOVÁ, PhD. – č. m. 104
Mgr. Gabriel EŠTOK, PhD. – č. m. 104
Mgr. Alexander ONUFRÁK, PhD. – č. m. 104
PhDr. Pavol GOJDIČ, PhD. – č. m. 109

DOKTORANDI:
Mgr. Miroslav DENCI – č. m. 109
Mgr. Mária HREHOVÁ – č. m. 104
Mgr. Lenka KORPÁŠOVÁ – č. m. 109
Mgr. Jakub BARDOVIČ – č. m. 104
Mgr. Gabriela Szabariová – č. m. 102
Mgr. Matúš Béreš – č. m. 102


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu